DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Licencija suteikia teisę juridiniam asmeniui neterminuotą laikotarpį verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Įmonei, turinčiai licenciją, leidžiama parduoti ir (ar) laikyti tabako gaminius tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kuriame nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
2. įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir gimimo datos. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
3. kokios rūšies licencijos prašoma;
4. prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Tais atvejais, kai įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas  ir registravimo valstybinis numeris;
5. prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse). Tais atvejais, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse), vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
6. sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse).

Papildoma informacija:

Informacija teikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos kaina – 190 Eur.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas – VMI prie LR FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52449

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.
  2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
  3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atgal