DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Įmonių turimos licencijos turi būti patikslintos, kai:
1. licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą ar buveinę;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas, arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;
3. numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos, arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:

Paraišką, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
5. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
6. licencijos originalą (pateikiama, priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Papildoma informacija:

Informacija teikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – 15 d.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos kaina – 112 Eur.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas – VMI prie LR FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52449

Reglamentuojantys teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.
  2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
  3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atgal