DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kontrolės ir audito tarnybos mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLIERIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-13

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punktu:

  1. T v i r t i n u Kaišiadorių  rajono   savivaldybės  kontrolės  ir  audito  tarnybos mažos vertės pirkimų organizavimo aprašą.
  1. P r i p a ž į s t u netekusiu  galios  Kaišiadorių  rajono  savivaldybės kontrolieriaus 2015 m.  lapkričio 10 d. įsakymą Nr. V-11 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                                                                                         Danutė Steponavičienė

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

 

Atgal