DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Jaunimo reikalų koordinatorius

Aš esu jaunimo reikalų koordinatorė Eglė Grendienė. Jei tau nuo 14 iki 29 metų, esi laukiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės 219 kabinete. Drąsiai kreipkis su klausimais ar idėjomis. Mano telefono numeris 8 620 13 056.

JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2021 METAIS KRYPTYS:

 

  • Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas
  • Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas
  • Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra
  • Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas
  • Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas
  • Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu
  • Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas

 

Jaunimo problematikos tyrimo pristatymas ir jaunimo politikos analizė Kaišiadorių rajone

JRD rekomenduotos 2021 m. vykdyti užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai.

2020  metų  jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos ataskaita

JRD rekomenduotos 2020 m. vykdyti užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai.

 

 

 

Atgal