DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Jaunimo reikalų koordinatorius

Aš esu jaunimo reikalų koordinatorė Eglė Grendienė. Jei tau nuo 14 iki 29 metų, esi laukiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės 219 kabinete. Drąsiai kreipkis su klausimais ar idėjomis. Mano telefono numeris 8 620 13 056.

JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS KRYPTYS:

 

  • Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas
  • Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas
  • Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra
  • Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas
  • Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas
  • Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu
  • Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas

Kaišiadorių rajono jaunimo emocinės savijautos tyrimas

JRD rekomenduotos 2023 m. vykdyti užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai.

 

 

 

Atgal