DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Mokyklų tinklo pertvarka

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. V17E-60 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. V17E-38 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

https://teisineinformacija.lt/kaisiadorys/document/9037

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijoje nutraukiamas vidurinio ugdymo programos vykdymas ir keičiamas mokyklos tipas iš gimnazijos į pagrindinę mokyklą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. V17E-38 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“

https://teisineinformacija.lt/kaisiadorys/document/8581

1.     Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nutraukiama Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos Pravieniškių skyriaus veikla.

2.       Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. keičiama  Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos paskirtis iš specialiosios mokyklos į specialiąją mokyklą-daugiafunkcį centrą, kuriame būtų vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos, teikiamos nestacionarios socialinės globos paslaugos neįgaliems vaikams ir suaugusiems (dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa) ir kitos socialinės, darbo įgūdžių ugdymo paslaugos neįgaliems gyventojams.

 

2023 m. tinklo planas bus peržiūrimas ir tikslinamas, nes probleminė situacija dėl mokinių mažėjimo stebima Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijoje, Palomenės pagrindinėje mokykloje bei šventosios Faustinos mokykloje.

Atgal