DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Privalomas ikimokyklinis ugdymas

Privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui nuo gimimo iki 6 metų (kol bus pradėtas teikti priešmokyklinis ugdymas).

Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 nustatyta tvarka ir:

  1. nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;
  2. yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, vaikų sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

Privalomas ikimokyklinis taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose (neįrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko vadovaujantis šiais kriterijais:

  1. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;
  2. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai ir vaiko tėvai (globėjai) nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
  3. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus:

3.1. vienas iš tėvų (globėjų) arba abu yra netekę darbo;

3.2. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykęs (išvykę) į užsienį;

3.3. įvyko ar vyksta skyrybų procesas;

3.4. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašytas (įrašyti) į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus;

3.5. vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių, dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.

Prašymai svarstomi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Privalomo ikimokyklinio ugdymo teikimo algoritmas

Dėl asmens, atsakingo už privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo organizavimą, paskyrimo

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Atgal