DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Atliekos

Ar visos automobilių dalys yra pakartotinai naudojamos ir perdirbamos?

Didelių gabaritų (buities) atliekų, statybos ir griovimo, pavojingų (buities) atliekų, elektros ir elektroninės įrangos (buities), naudotų padangų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu 2022 metų grafikas

Mišrių komunaliniu atliekų vežimo grafikas 2022 m.

Kitų atliekų vežimo grafikas 2022 m.

Informuojame daugiabučių namų gyventojus apie naujai įrengtas pusiau požeminių konteinerių aikšteles ir joms priskirtus daugiabučius namus Kaišiadorių ir Žiežmarių miestuose, Gudienos ir Stasiūnų gyvenvietėse bei Avilių ir Pravieniškių kaimuose

Informacija apie atliekų Administratorių ir atliekų tvarkytojus Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Komunalinių atliekų tvarkymas Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Keičiasi Kaišiadorių rajono savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

 

Kaip teisingai rūšiuoti atliekas

Pakuočių rūšys

Sukurtos universalios atliekų rūšiavimo taisyklės: ką privalote žinoti?

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigalios nauji įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 - 2020 metų planas

Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimas ir plėtra 2014 metais

Atliekų vengimo rekomendacijos

Atliekų rūšiavimo rekomendacijos

Pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, kurias galima mesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, sąrašas

Atliekų priėmimo aikštelė (APA)

Į APA atvežamų atliekų priėmimo tvarka

Kaišiadorių rajono viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo schema (išsamesnę informaciją galima gauti seniūnijose ir savivaldybės administracijoje)

Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai

Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

Sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir kiekių vertinimo darbai

Kaišiadorių rajono teritorijoje uždarytų sąvartynų monitoringo duomenys

 

Aplinkosauginis švietimas atliekų tvarkymo klausimais:

Atliekų tvarkymo atmintinė

Knygelė apie rūšiavimą ikimokyklinio amžiaus vaikams "Švari žemė"

Knygelė apie rūšiavimą 4-5 klasių moksleiviams "Žalia klasė-žalia mokykla"

Knygelė apie kompostavimą 6-ų klasių moksleiviams "Žalia klasė-žali namai"

Knygelė apie didelių gabaritų ir pavojingų, pakuočių atliekų tvarkymą moksleiviams "Žalia klasė-žalia aplinka"

Knygelė apie rūšiavimą darželinio amžios vaikams ir pradinių klasių moksleiviams "Žaliųjų akinių paslaptis"

Atgal