DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Jaunimo reikalų taryba

  

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 29 dienos sprendimu Nr. V17E-214 ketveriems metams patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

2024-02-15 JRT posėdžio protokolas

2024-01-25 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Kviesti vasario 15 d. 15 val. visas jaunimo organizacijas bendram susitikimui.

2. Teikti prioritetą organizacijų bendradarbiavimui su kitomis jaunimo organizacijomis.

3. Susilaikyti nuo pritarimo iniciatyvai leisti balsuoti nuo 16-os metų.

2023-12-29 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Nutarta, kad Giedrė Pavasarytė, Rugilė Grendaitė, Aivaras Jonyka, Albertas Lakštauskas ir Kotryna Jašauskaitė vyks kartu jaunimo reikalų koordinatore Egle Grendiene į Kaišiadorių rajono mokyklas ir per pilietiškumo pamokas su devintų klasių mokiniais diskutuos apie pilietiškumą ir pildys JRT parengtą klausimyną.

2. Siekiant pritraukti kuo daugiau jaunimo į Sausio 13-osios minėjimą, ieškoti naujų šio renginio formatų.

2023-11-23 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Siekiant gerinti Kaišiadorių psichikos sveikatos centro įvaizdį jaunimo tarpe, rekomenduoti centrui kurti šilto, jaukaus įvaizdį, kad jaunimui būtų drąsu ateiti. Taip pat svarbu aiškiai įvardinti centro atliekamas funkcijas.

2023-11-03 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Lapkričio mėnesį susitikti su Kaišiadorių psichikos sveikatos centro direktoriumi.

2. Pavesti Ugnei Morkūnaitei parengti lytiškumo temos pristatymo gaires.

2023-10-04 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Siūlyti 2024 metais jaunimo iniciatyvų rėmimui skirti 5 tūkst. Eur., atvirajam darbui su jaunimu – 110,5 tūkst. Eur., mobiliam darbui su jaunimu – 17,2 tūkst. Eur., Jaunimo savanoriškai tarnybai – 1 tūkst. Eur., jaunimo užimtumui vasarą ir integracijai į darbo rinką – 6,5 tūkst. Eur., Jaunimo reikalų tarybos mokymams – 1 tūkst. Eur.

2023-08-28 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Patvirtinti 2023-2024 metų SJRT planą.

2023-08-21 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentą.

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininke išrinkti Rugilę Grendaitę.

3. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Kotryną Jašauskaitę.

4. Sukurti bendrą failą su jaunimui aktualiomis temomis, susitikti rugpjūčio 28 d. 8 val., patvirtinti SJRT planą.

2023-03-30 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Siūlyti naujai Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai:

1) vykdyti daugiau analizės ir monitoringo;

2) vykdyti daugiau SJRT pasitarimų ir daugiau apskritojo stalo pasitarimų su jaunimo organizacijomis ir jaunimo darbuotojais;

3) daugiau orientuotis į politinius sprendimus, o ne į projektų įgyvendinimą;

4) išgryninti ir paskirstyti veiklos sritis komandoje;

5) semtis gerosios praktikos iš kitų savivaldybių;

6) įgyvendinti jaunimo parko idėją.

 

2023-02-23 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):  

Rekomenduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai:

1) Atlikti mini analizę, kokios paslaugos emocinei sveikatai šiuo metu yra pas mus rajone, išanalizuoti trūkumą.

2) Atnaujinti Savižudybių prevencijos darbo grupės darbą.

3) Organizuoti Jaunimo emocinės sveikatos tyrimo pristatymą mokyklų vadovams.

4) Organizuoti socialinę akciją – Emocinės sveikatos metai, kurios metu vykdyti viešinimą visais esamais informacijos kanalais.

 

2023-02-14 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

1. Jaunimo organizacijų projektų konkurso prioritetai: jaunimo emocinė sveikata, ekologija ir valgymo sutrikimai.

 

2023-01-20 JRT posėdis:

VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutas atliko ir išplėstiniame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje pristatė Jaunimo emocinės savijautos tyrimą, kuris vyko atvirame jaunimo centre „Mazgas“ (pristatymas). 

 

2022 gruodžio 3-4 d. organizuotas verslumo renginys "Hackathon. Inovatyvūs Kaišiadorys"

 

2022-10-17 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Siūlyti Administracijai 2023 metų biudžete jaunimo iniciatyvoms remti skirti 5000 Eur, atviram darbui su jaunimu – 102100 Eur, jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimui – 1500 Eur, jaunimo vasaros užimtumui skirti 6000 Eur.

2. Jaunimo organizacijoms siūlyti kartu su kultūros įstaigomis teikti projektus Kultūros tarybai. Kultūros įstaigoms paskelbti žinutę, kad jaunimas gali pasiūlyti idėjas – minčių lietų renginiams. Atlikti jaunimo apklausą dėl renginių.

3. Siūlyti atvirajm jaunimo centrui „Mazgas“ rašyti projektą dėl bendradarbiavimo. Pasiūlyti miestams partneriams Lenkijoje, Estijoje ir Sakartvele bendradarbiauti jaunimo srityje.

 

2022-09-16 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Parengti rekomendacijas pilietiškumo pamokoms.
 2. Su Kaišiadorių kultūros centru aptarti galimybę valstybines šventes organizuoti kartu su švietimo įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

 3. Dėl kandidatų į Savivaldybės darbo grupes kreiptis į Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“, papildomai kreipiantis į Lietuvos moksleivių sąjungos Kaišiadorių skyriaus pirmininką.

2022-04-20 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Su Bendruomeniniais šeimos namais aptarti galimybes jaunoms mamoms lankyti grupinius užsiėmimus su mažais vaikais.
 2. Visoms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms pasiūlyti bendrą elektroninį paštą, per kurį gautų visas aktualias naujienas.
 3. Sukurti ,,Messenger“ grupę, kurioje būtų visi norintys organizuoti Jaunimo metų apdovanojimus ir detaliau aptarti renginius.

2022-03-24 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Pritarti siūlomam Jaunimo reikalų tarybos 2022 metų planui.
 2. Nustatyti, kad Jaunimo organizacijų projektų konkurso 2022 metų prioritetas – veiklų naujoviškumas. 
 3. Rekomenduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai įtraukti į vasaros stovyklas užsienio lietuvių jaunimą ir skatinti, kad jose būtų stiprinamas pilietiškumas ir ryšys su Lietuva.

2022-02-07 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo organizacijos projekto konkursų tvarkos aprašas visiškai atitinka dabartinius jaunimo poreikius.

 2. Išsiaiškinti dėl moksleivių gaunamų nuolaidų autobusuose.
 3. Susisiekti su kitomis jaunimo reikalų tarybomis.
 4. Jaunimo metų atidarymą transliuoti atvirajame jaunimo centre ,,Mazgas“ ir atviroje jaunimo erdvėje ,,Rūsys“.

2022 metų Jaunimo reikalų tarybos planas

 

2021-12-30 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Jaunimo reikalų tarybos pirmininke išrinkti Rugilę Grendaitę.
 2. Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Ugnę Morkūnaitę.
 3. Kreiptis į Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“ dėl naujo nario delegavimo.
 4. Kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl 6000 eurų skyrimo verslumo renginiui „Hakatonas“.

2021-10-14 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Nuspręsta siūlyti Kaišiadorių rajono tarybai skirti 89,6 tūkst. eurų jaunimo reikalų politikos finansavimui 2022-aisiais metais.

2021-09-14 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Hakatoną organizuoti lapkričio 11, 12, 13 dienomis adresu: Gedimino g. 115C, Kaišiadorys.
 2. Nustatyti 4000 eurų prizinį fondą.
 3. Atlikti informacijos apie rajone esančius stadionus analizę.

2021-04-14 JRT posėdis (protokolas)

Kaišiadorių jaunimo centro pristatymas.

 

2021-04-08 JRT posėdis (protokolas)

Hakatono programos aptarimas.

 

2021-03-31 JRT posėdis (protokolas)

Hakatono tikslo, pavadinimo ir datos aptarimas.

 

2021-03-19 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

1. Jaunimo organizacijų projektų konkursą organizuoti įprastu laiku, nustatant įtraukimo ir bendradarbiavimo prioritetą.

Taip pat aptarti Rumšiškių kultūros centro erdvės „Rūsys“ remonto darbai ir Hakatono organizavimas.

 

2021-02-23 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Pritarti jaunimo iniciatyvai numatyti plotą grafiti piešimui Kaišiadoryse.

2. Rekomenduoti  Savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms kompensuoti praktiką atliekantiems studentams patiriamas (kelionės ir kanceliarines) išlaidas.

 

2020-12-16 JRT posėdžio  nutarimas (protokolas):

Vadovaujantis 2019 - 2021 metų veiklos planu SJRT pirmininkas Robertas Šustavičius pristatė nuveiktus darbus.

 

2020-09-28 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Su Žiežmarių gimnazijos direktore aptarti galimybę įrengti atvirą jaunimo erdvę mokyklos bendrabutyje.
 2. Atlikti apklausą Palomenėje dėl mobilaus darbo poreikio, į ją įtraukiant seniūną bei kultūros darbuotojus.

2020-07-29 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Nutarta Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos siūlyti:

 • į lytiškumo ugdymą įtraukti nevyriausybines organizacijas ir naudotis jau dabar esamomis jų programomis;
 • bendradarbiauti su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, įtraukiant studentus vesti mokiniams lytiškumo pamokas, kurios galėtų būti užskaitomos jiems kaip praktikos dalis.

2020-06-30 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. 2021 m. nedidinti finansavimo jaunimo organizacijų projektų konkursui, nes 5000 eur yra pakankama ir jas motyvuojanti suma.
 2. Reikia atlikti skaičiavimus dėl AJE "Rūsys" sanitarinio mazgo ir virtuvėles remonto. Žinant sumą, kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl lėšų skyrimo.
 3. Paprašyti Jaunimo reikalų departamento prie SADM rekomendacijos dėl jaunimo darbuotojų darbo užmokesčio dydžio nustatymo.

2020-06-05 JRT neeilinio posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Atsakant į Jaunimo reikalų departamento raštą, įvardinti tokias COVID-19 pandemijos pasekmes Kaišiadorių rajono jaunimui:

 • Socialinės atskirties įtaka mokymosi rezultatams – skirtingos mokymosi sąlygos ir užduočių atlikimas nesant mokytojams šalia;
 • Socialinės interakcijos nebuvimas – jaunimas nedrįsta klausti mokytojų, didesnės sukčiavimo galimybės;
 • Pernelyg daug laiko prie kompiuterių (planšečių), nes ir formalus, ir neformalus švietimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu;
 • Didelis psichologinis spaudimas išbūti užsidarius namuose;
 • Padidėjęs buitinių konfliktų skaičius šeimose.

2. Parengti siūlymą Kaišiadorių r. merui bei administracijos direktoriui, dėl legalių „drago“ lenktynių organizavimo Pyplių kaimo aerodrome.

 

2020-04-01 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pateikti du pasiūlymus:

 • 4500 eur iš subsidijų verslo idėjoms skirtų lėšų panaudoti hakatono priziniam fondui, dėl kurio varžytis galėtų jaunimas nuo 18 iki 29 metų. Esant galimybei 5000 eur skirti renginio organizavimui.
 • Sukurti trumpą informatyvų motyvacinį filmuką apie Lietuvoje esančias verslumo iniciatyvas. Į pagalbą pasitelkti Kaišiadorių turizmo ir verslo centrą.

2. Kitam posėdžiui JRT renkasi birželio mėnesį. Informaciją ruošia Robertas Šustavičius.

2019-2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Atgal