DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Jaunimo reikalų taryba

  

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ketveriems metams patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

2022 metų Jaunimo reikalų tarybos planas

2022-03-24 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Pritarti siūlomam Jaunimo reikalų tarybos 2022 metų planui.
 2. Nustatyti, kad Jaunimo organizacijų projektų konkurso 2022 metų prioritetas – veiklų naujoviškumas. 
 3. Rekomenduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai įtraukti į vasaros stovyklas užsienio lietuvių jaunimą ir skatinti, kad jose būtų stiprinamas pilietiškumas ir ryšys su Lietuva.

2022-02-07 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo organizacijos projekto konkursų tvarkos aprašas visiškai atitinka dabartinius jaunimo poreikius.

 2. Išsiaiškinti dėl moksleivių gaunamų nuolaidų autobusuose.
 3. Susisiekti su kitomis jaunimo reikalų tarybomis.
 4. Jaunimo metų atidarymą transliuoti atvirajame jaunimo centre ,,Mazgas“ ir atviroje jaunimo erdvėje ,,Rūsys“.

2021-12-30 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Jaunimo reikalų tarybos pirmininke išrinkti Rugilę Grendaitę.
 2. Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Ugnę Morkūnaitę.
 3. Kreiptis į Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“ dėl naujo nario delegavimo.
 4. Kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl 6000 eurų skyrimo verslumo renginiui „Hakatonas“.

2021-10-14 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Nuspręsta siūlyti Kaišiadorių rajono tarybai skirti 89,6 tūkst. eurų jaunimo reikalų politikos finansavimui 2022-aisiais metais.

2021-09-14 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Hakatoną organizuoti lapkričio 11, 12, 13 dienomis adresu: Gedimino g. 115C, Kaišiadorys.
 2. Nustatyti 4000 eurų prizinį fondą.
 3. Atlikti informacijos apie rajone esančius stadionus analizę.

2021-04-14 JRT posėdis (protokolas)

Kaišiadorių jaunimo centro pristatymas.

 

2021-04-08 JRT posėdis (protokolas)

Hakatono programos aptarimas.

 

2021-03-31 JRT posėdis (protokolas)

Hakatono tikslo, pavadinimo ir datos aptarimas.

 

2021-03-19 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

1. Jaunimo organizacijų projektų konkursą organizuoti įprastu laiku, nustatant įtraukimo ir bendradarbiavimo prioritetą.

Taip pat aptarti Rumšiškių kultūros centro erdvės „Rūsys“ remonto darbai ir Hakatono organizavimas.

 

2021-02-23 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Pritarti jaunimo iniciatyvai numatyti plotą grafiti piešimui Kaišiadoryse.

2. Rekomenduoti  Savivaldybei ir jai pavaldžioms įstaigoms kompensuoti praktiką atliekantiems studentams patiriamas (kelionės ir kanceliarines) išlaidas.

 

2020-12-16 JRT posėdžio  nutarimas (protokolas):

Vadovaujantis 2019 - 2021 metų veiklos planu SJRT pirmininkas Robertas Šustavičius pristatė nuveiktus darbus.

 

2020-09-28 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. Su Žiežmarių gimnazijos direktore aptarti galimybę įrengti atvirą jaunimo erdvę mokyklos bendrabutyje.
 2. Atlikti apklausą Palomenėje dėl mobilaus darbo poreikio, į ją įtraukiant seniūną bei kultūros darbuotojus.

2020-07-29 JRT posėdžio nutarimas (protokolas):

Nutarta Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinė apsaugos ir darbo ministerijos siūlyti:

 • į lytiškumo ugdymą įtraukti nevyriausybines organizacijas ir naudotis jau dabar esamomis jų programomis;
 • bendradarbiauti su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, įtraukiant studentus vesti mokiniams lytiškumo pamokas, kurios galėtų būti užskaitomos jiems kaip praktikos dalis.

2020-06-30 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

 1. 2021 m. nedidinti finansavimo jaunimo organizacijų projektų konkursui, nes 5000 eur yra pakankama ir jas motyvuojanti suma.
 2. Reikia atlikti skaičiavimus dėl AJE "Rūsys" sanitarinio mazgo ir virtuvėles remonto. Žinant sumą, kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl lėšų skyrimo.
 3. Paprašyti Jaunimo reikalų departamento prie SADM rekomendacijos dėl jaunimo darbuotojų darbo užmokesčio dydžio nustatymo.

2020-06-05 JRT neeilinio posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Atsakant į Jaunimo reikalų departamento raštą, įvardinti tokias COVID-19 pandemijos pasekmes Kaišiadorių rajono jaunimui:

 • Socialinės atskirties įtaka mokymosi rezultatams – skirtingos mokymosi sąlygos ir užduočių atlikimas nesant mokytojams šalia;
 • Socialinės interakcijos nebuvimas – jaunimas nedrįsta klausti mokytojų, didesnės sukčiavimo galimybės;
 • Pernelyg daug laiko prie kompiuterių (planšečių), nes ir formalus, ir neformalus švietimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu;
 • Didelis psichologinis spaudimas išbūti užsidarius namuose;
 • Padidėjęs buitinių konfliktų skaičius šeimose.

2. Parengti siūlymą Kaišiadorių r. merui bei administracijos direktoriui, dėl legalių „drago“ lenktynių organizavimo Pyplių kaimo aerodrome.

 

2020-04-01 JRT posėdžio nutarimai (protokolas):

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pateikti du pasiūlymus:

 • 4500 eur iš subsidijų verslo idėjoms skirtų lėšų panaudoti hakatono priziniam fondui, dėl kurio varžytis galėtų jaunimas nuo 18 iki 29 metų. Esant galimybei 5000 eur skirti renginio organizavimui.
 • Sukurti trumpą informatyvų motyvacinį filmuką apie Lietuvoje esančias verslumo iniciatyvas. Į pagalbą pasitelkti Kaišiadorių turizmo ir verslo centrą.

2. Kitam posėdžiui JRT renkasi birželio mėnesį. Informaciją ruošia Robertas Šustavičius.

2019-2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Atgal