DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Neformaliojo vaikų švietimo dokumentai

2022 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir jų parengtos programos, kurios bus pradėtos įgyvendinti nuo 2022 m. vasario 7 d.

2022 m. Sausio 19 d. Nr. V1e-66 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl kaišiadorių rajono savivaldybės 2022 m. Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams nustatymo“

Kviečiame teikti  neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) Kaišiadorių  rajono savivaldybėje programas.

                               NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus 1–12 kl. vaikams) planuojama pradėti įgyvendinti 2022 m. vasario 1 d.

NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, REKOMENDUOJAME PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

                      1 žingsnis. Laisviesiems mokytojams įsigyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą (trumpiausiam laikotarpiui) ir užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji NVŠ teikėjai). Nuo lapkričio 22 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdo Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Batutienė, mob. 8 609 39 742, el. paštas virginija.batutiene@kaisiadorys.lt. Be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimo ŠMIRe neregistruojami. Juridiniai asmenys, norintys vykdyti neformalųjį vaikų švietimą, taip pat turi būti registruoti ŠMIRe. Įstaigų nuostatuose ar įstatuose turi būti nurodyta, kad gali vykdyti neformalųjį vaikų švietimą.

Registracijai pateikti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą kortelę. Laisvieji mokytojai pildo „Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę“, o juridiniai asmenys pildo ,,Kito švietimo teikėjo duomenų registravimo kortelę“ (ŠMIR kortelės). Visi dokumentai teikiami el. paštu virginija.batutiene@kaisiadorys.lt.

  • NVŠ teikėjų registracija vykdoma iki gruodžio 15 d.

                      2 žingsnis. Užregistruoti teikiamą(as) NVŠ programą(as) Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR)  www.nspr.smm.lt elektronine forma.

  • Registruojant programą reikia užpildyti:

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti NŠPR vartotoju (NŠPR_Teikėjo anketa - Prašymas ),

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (NŠPR Pasižadėjimas ).

Teikėjas el. paštu gaus NŠPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NŠPR. Jame (www.nspr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę“ (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota“, atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką 1 priede.  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistruoti. Po to NŠPR jau galima teikti programą akreditavimui.

                      Teikėjai, jau turintys NŠPR registruotas programas, šias programas gali tik pakoreguoti ir vėl pateikti įregistruoti. 1 priedą būtina taisyti, rašyti naujai ir jį teikti akreditavimui.

Kilus klausimų dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, prašytume kreiptis į:

Algirdą Benetį, tel. +370 658 184 36, el. p. algirdas.benetis@nsa.smm.lt;

Eglę Lesniauskienę, tel. +370 658 184 21, el. p. egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt.

                      3 žingsnis. Iki gruodžio 20 d.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (el. paštu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos 1 priedo skenuotą variantą. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas, skirtas tik Kaišiadorių rajono savivaldybei.

                Programos trukmė – iki 9 mėn. (vasaris–gegužė, birželis, rugsėjis–gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį, 2 val. per savaitę.

                Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip  60 mokinių (mokinių skaičius grupėje ir programoje gali keistis, atsižvelgiant į gautą finansavimą).

 Finansuojant NVŠ programas, prioritetai teikiami programoms, skatinančioms gamtos mokslų, ekologinį ugdymą, techninės kūrybos ugdymą, medijų raštingumą, kalbų ugdymą. Prioritetinėms NVŠ ugdymo programoms bus skiriamas 30 % didesnis NVŠ lėšų vienam mokiniui finansavimas su sąlyga, kad bus užtikrinta ugdymo kokybė ir mokinių skaičius grupėje neviršys 15 mokinių.

                Ne prioritetinių programų grupes formuoti  ne daugiau kaip po 20 mokinių.

                Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas el. paštu iki sausio 20 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

                   4 žingsnis. NVŠ teikėjo registracija Mokinių registre. NVŠ teikėjas pildo Prašymą ir Pasižadėjimą (MR Prašymas. MR Pasižadėjimas). Užpildytus Mokinių registro Naudotojo dokumentus (originalus) reikia pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius. Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (PDF ir Word formatu) prašome siųsti el. paštu virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt

                   Iš Mokinių registro administratoriaus gavęs reikalingas nuorodas prisijungti, NVŠ teikėjas registruoja mokinius Mokinių registre.

Konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Batutienė, mob. 8 609 39742, el. p. virginija.batutiene@kaisiadorys.lt, ir Nacionalinės švietimo agentūros Mokinių registro darbuotoja Virginija Stambrauskienė, mob. 8 658 18 389, el. p. virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt

                      5 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis su mokinių tėvais. Informaciją apie kitus darbus teiks Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rita Janušaitytė, el. paštas rita.janusaityte@kaisiadorys.lt, mob. 8 600 14 234.

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

----~~~~~~~~~~~----

 
Atgal