DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Objekto pavadinimas: 110/10 kV Kaišiadorių TP 110 kV skirstyklos kitų inžinerinių statinių ir elektros tinklų rekonstravimo bei jų priklausinių statybos, Paukštininkų g. 12, Kaišiadoryse, projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Paukštininkų g. 12, Kaišiadorys, žemės sklypo kad. 4918/0001:8 Kaišiadorių m. k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Elektros tinklai - 110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų priklausiniai, esamas. un. nr. 4400-5929-5082, (Ypatingasis statinys);

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelės (šaligatviai, nuogrindos aplink pastatus ir kt.) (II grupės nesudėtingasis statinys)

Kiti inžineriniai statiniai - Kabelių kanalai (I grupės nesudėtingasis statinys);

Kiti inžineriniai statiniai – Tvora (I grupės nesudėtingasis statinys);

Lietaus nuotekų ir drenažo tinklai - Nuotekų šalinimo tinklai (I grupės nesudėtingasis statinys)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elinijos“, Taikos pr. 135D, LT-51133 Kaunas, PV. Tomas Stasiukaitis, el. p.: tomas.stasiukaitis@elinijos.lt, tel. +370 616 11924.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, info@litgrid.eu,

tel. +370 707 021 71.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2023-10-06, UAB ,,ELINIJOS“, Kaunas, Taikos pr. 135D, tel. + 37067621654, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniai-pasiulymai/1771

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2023-10-06 iki 15.00 val, el. p. info@elinijos.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

2023 m. spalio 06 d., 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/9428022771589?p=23fmBUqawaBTwlIc

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Kaišiadorių rajono savivaldybės informacinėse sistemose

UAB Elinijos PV Tomas Stasiukaitis

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-09-22

---~~~~~~~---  

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kruonio k., Ymastos g. 7, skl. Kad. Nr.: 4928/0006:21

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai Kitos paskirties inžinerinis statinys (saulės šviesos energijos elektrinė)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris MB „Elterna“ direktorius Tomas Andriuškevičius, ta@elterna.lt, +370-626-32182

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) Elektra man, UAB, į.k. 304150616, Linkmenų g. 25, LT-08217 Vilnius, info@greenup.lt+370-625-07807.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas MB „Elterna“, Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, +370-626-32182, darbo dienomis 8-17 val. (prieš tai susisiekus telefonu), https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniai-pasiulymai/1771

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Iki 2023-09-26 (imtinai): elektroniniu paštu (ta@elterna.lt) paštu (Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda 2023-09-26, 17:00 val. Nuotolinio prisijungimo nuoroda:    https://us06web.zoom.us/j/87586617833

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-09-08

---~~~~~~~---  

Rengiamas sandėliavimo paskirties pastato, Uternos g. 6 Pyplių k., Kaišiadorių r., statybos projektas

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Uternos g. 6, Pyplių k., Kaišiadorių r. 4912/0002:933 Gudienos k.v.;
2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Žemės ūkio;
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Sandėliavimo paskirties pastatas;
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) į galioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Projektuotojas: Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt;
5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB "Biodinamika", į. k. 302542718, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius mob. tel.: 862088530, el. paštas: arturas@biodinamika.eu;
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas Žirmūnų g. 22-44, Vilnius. Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt, laikas iki 2023-09-21 (I-V 9-17 val.), Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko. Taip pat galima susipažinti miesto savivaldybės el. svetainėje;
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus galima pateikti iki 2023-09-21 (viešo susirinkimo). Raštų Žirmūnų g. 22-44, Vilnius ir el. paštu marius@inercija.lt;
8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) Viešas susirinkimas rengimas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2023-09-22, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
Skelbimo įrengimo data: 2023-09-04;
Skelbimo išmontavimo data: 2023-09-25;

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-08-31

---~~~~~~~---  

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINĮ

“Kitos paskirties inžinerinio statinio (kiemo aikštelės) Gedimino g. 118, Kaišiadoryse supaprastintas statybos projektas”

Statybos vieta: Gedimino g. 118, Kaišiadorys (kad. Nr.: 4918/0061:3);

Statinio naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys;

Pastato kategorija: nesudėtingi statiniai;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Projektinių pasiūlymų rengėjas: Žilvinas Vilys (A 2189), e-mail.: zilvinasvilys@hotmail.com, tel. Nr.: 8 652 11999;

Statytojas: Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: internetinėje svetainėje https://kaisiadorys.lt/search?q=projektiniu+pasiulymu, susisiekus tel. Nr.: 8 652 11999 arba Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykloje pirmame aukšte vestibiulyje. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 10 d.d. nuo pranešimo savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti el. paštu: zilvinasvilys@hotmail.com. Pasiūlymai priimami iki viešojo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas: 2023m . rugpjūčio mėn. 24 d. 16 val., viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Tiesioginės transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/86084633685?pwd=IRdZjii3iubMn7ofJ8ayyONia4h6OM.1
Meeting ID: 860 8463 3685
Passcode: g0Gr2

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-08-07

---~~~~~~~---  

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas Laikino tilto per Kruną šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 87,335 km statybos techninis darbo projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Statinių statybvietės adresai: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių r. sav. teritorija   Žemės sklypų kadastriniai numeriai: 4950/7001:11

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo (kad. Nr. 4950/7001:11) pagrindinė naudojimo paskirtis: kita
Žemės sklypo (kad. Nr. 4950/7001:11) naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai Paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (keliai; kiti transporto statiniai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Tadas Kasperavičius, el. p.: info@srp.lt, tel. Nr.: +370 5 250 0605

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109; el. p.: lakd@lakd.lt, tel. Nr.: +370 5 232 9600

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, kontaktinis asmuo ir darbo laikas UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, 03154 Vilnius; tel. Nr. +370 5 250 0605 Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val. Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/ Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2023 m. rugpjūčio 28 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją – https://bit.ly/3QkQzvK Susirinkimo data ir laikas: 2023 m. rugpjūčio 28 d., 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-08-07

---~~~~~~~---  

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis STR.1.04.04.2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" skyriaus "Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią" nuostatomis pradedamas rengti kitos paskirties inžinerinio statinio 249.7kW saulės šviesos energijos elektrinės, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Stasiūnų k. (žemės skl. kad. nr. 4955/0006:192), statybos projektas.

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio 249.7kW saulės šviesos energijos elektrinės, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Stasiūnų k. (žemės skl. kad. nr. 4955/0006:192), statybos projektas.

Statybos adresas: Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Stasiūnų k. (žemės skl. kad. nr. 4955/0006:192.

Statybos rūšis: Nauja statyba (pagal STR 01.01.08:2002).

Statinių kategorija: Neypatingasis statinys (pagal LR statybos įstatymą).

Statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Projektuotojas: Projektinius pasiūlymus parengė architektas Kęstutis Dekeris (mob.: +37068217983) projekto vadovas Tomas Žibas (atestato nr. A1933).

Statytojas: UAB "DANISH WOOD WINDOWS".

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: (Iki viešo susirinkimo) Kaišiadorių savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt arba Auklės g. 3, Kaunas. Informacija telefonu +37068217983.

Viešas projektinių pasiūlymų svarstymas vyks: 2023 m. rugpjūčio mėn., 14d. 16val. nuotolinių būdu tiesioginės transliacijos metu. prisijungimo nuoroda https://teams.live.com/meet/9443747329812?p=ICp637k9UO2TPPq0

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-07-27

---~~~~~~~---  

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris: Kaišiadorių rajono sav., Rumšiškių sen., Antakalnio k., Pušies g. 5, žemės sklypo kadastrinis numeris 4908/0006:115

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas: Kostas Skukauskas (atest. Nr. A1968), tel.:+37061917744, el. paštas: kostas@collab.lt Kontaktinis asmuo: Kostas Skukauskas, tel.: +37061917744, el. paštas: kostas@collab.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) MB „Amžinasis guolis“, į. k. 305931710, Sodų g. 23, Kalveliai, Vilniaus r., tel.: +37068249984, el. paštas: linas@amzinasisguolis.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas Vieta: Vilnius, S. Skapo g. 10-2a, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Laikas: derinamas su projekto autoriais Kontaktinis tel. Nr. +37061917744 El. paštas: kostas@collab.lt Savivaldybės svetainė: https://kaisiadorys.lt/

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu: kostas@collab.lt Pasiūlymai teikiami iki tiesioginės transliacijos ir jos metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) Vieta: https://us05web.zoom.us/j/89545690343?pwd=V08O0N2HfQmIEUrHlJntrRMx7kr3Wi.1 Laikas: 2023 rugpjūčio 11 diena, 17 val 15 min

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-07-27

---~~~~~~~---  

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato dalies patalpų paskirties keitimo į prekybos paskirties patalpas Beržyno g.15, Kaišiadorys, paprastojo remonto projektas

Statybvietės adresas:  Beržyno g.15, Kaišiadorys

Statinio naudojimo paskirtis: Komercinės paskirties objektų teritorijos, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo kontaktai: Povilas Malijauskas, tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com, Serbentyno g.1, Kaišiadorys;

Statytojas: L. M., R. M. Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti nuotoliniu būdu Elektrėnų savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir projektuotojo patalpose, nuo 2023-07 05 iki 2023-07-24, ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui el. paštu, rinkisnama@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Projektinių pasiūlymų aptarimas vyks 2023-07-24, 15 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą prisijungus:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89119125302pwd=TXdqM2QrZ2ZDSXVTSUJJNXBlK3Q2Zz09

Prisijungimo duomenys

Personal Meeting ID 891 1912 5302

pascode yy3Gt7

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-07-18

---~~~~~~~---  

INŽINERINIŲ TINKLŲ 330KV ORO LINIJŲ KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN., MAISIEJŪNŲ K., MARIŲ G. 6 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita/ Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p. darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas 304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .   

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 620 54451, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2023-07-14.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-07-14, UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt ,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2023-07-14, 15:00 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwNjU3M2EtZmNlYi00NjYwLThmZGMtMjJiNTAyNDA0M2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-06-28

---~~~~~~~---  

 

PRANEŠIMAS APIE PASTATŲ REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIENO BUTO GYVENAMĄJĮ NAMĄ SU PRIKLAUSINIAIS PROJEKTAVIMĄ MALŪNO G. 3, SALOMIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV.

Projekto pavadinimas: Pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą su priklausiniais Malūno g. 3, Salomiškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. projektas.

Statybvietės adresas: Malūno g. 3, Salomiškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoma naudojimo paskirtis: Esama paskirtis – pramonės/ sandėliavimo.  Projektuojama paskirtis – gyvenamoji, vieno buto gyvenamasis namas su priklausiniais.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“ projekto vadovas Vidas Stalaučinskas, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): GR ir RR.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667 nuo 8.00 iki 18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2023-07-14) el. paštu: vidas@stalau.lt .

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023-07-14 d. 17:30, gyvai Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“ patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-06-28

---~~~~~~~---  

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ NUOVAŽOS Į KERTAUS G. IŠ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE MOKYKLOS- DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ VYTAUTO G. 44A, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. STATYBOS PROJEKTĄ


1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris: Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r. Kadastrinis Nr.: nėra
2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Susisiekimo komunikacijos
3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: keliai (gatvės).
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 1594) tel. 8698 38297 el. paštas kestas@patvanka.lt UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas info@patvanka.lt
5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20450, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt
6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris: Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ; Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Atsakingas asmuo – Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Maurušaitis, tel. 8 685 19364, el. paštas – valdas.maurusaitis@kaisiadorys.lt
7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023 m. birželio mėn. 29 d. 17:00 val. elektroniniu paštu kestas@patvanka.lt, tel. Nr. 8 698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, per šią prisijungimo nuorodą: https://us04web.zoom.us/j/76439385758?pwd=OheHHPXh4pXG8e8OxfzmkhT8Vi0eZS.1
Meeting ID: 764 3938 5758 Passcode: Patvanka 2023 m. liepos mėn. 4 d. 17:15 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-06-19

---~~~~~~~---  

Visuomenės informavimas apie numatomą vandentiekio tinklų Pramonės g. ir Didžioji g., Kaišiadorių m. bei nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų Pramonės g., Kaišiadorių m. ir Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. statybą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 1. Valstybinė žemė;
 2. Kaišiadorys, kad. Nr. 4918/0031:9 Kaišiadorių m. k.v. (privatus geležinkelis);
 3. Kaišiadorys, kad. Nr. 4918/8001:3 Kaišiadorių m. k.v. (;
 4. Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Miežonių k, kad. Nr. 4960/0004:210 Tauckūnų k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 1. Valstybinė žemė;
 2. Paskirtis: Kita; Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
 3. Paskirtis: Kita; Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
 4. Paskirtis: Žemės ūkio; Būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vandentiekio tinklai [9.3.]; nuotekų šalinimo tinklai [9.5.];

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Atamis“. Projekto vadovas Gintas Stankus, el. paštas g.stankus@atamis.lt, tel. Nr. +370 5 272 8334.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.)

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. Nr. +370 346 20 450, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt .

Užsakovas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. Nr. +370 346 20 450, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt .

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, tel. Nr. 8 5 2728334. Darbo dienomis (susitarus iš anksto) nuo 9.00-16.00 val. (pietūs 11.30-12.30 val.) bei Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-07-05. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pašto adresas korespondencijai: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius arba elektroniniu paštu: g.stankus@atamis.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams aptarti vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. liepos mėn. 5 d. 15.00 val. Transliacijos nuoroda

https://us06web.zoom.us/j/83403363315?pwd=Y3A0cVhLaVp3SzBTYVM1eWpTb09MUT09 , Meeting ID: 834 0336 3315, Slaptažodis: 605757.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-06-15

---~~~~~~~---  

PRANEŠIMAS APIE VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIŲ ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PROJEKTAVIMĄ MŪRO STRĖVININKŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV.

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r.sav., statybos projektas

Statybvietės adresas: Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoma naudojimo paskirtis: Projektuojama paskirtis – gyvenamoji, vieno buto gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“ projekto vadovas Vidas Stalaučinskas, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): EB.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667 nuo 8.00 iki 18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2023-06-29) el. paštu: vidas@stalau.lt .

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023-06-29 d. 17:30, gyvai Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“ patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-06-12

---~~~~~~~---  

 Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio pėsčiųjų-dviračių tako nuo Sporto al. iki miško parko estrados Kaišiadorių mieste rekonstravimo supaprastinto projekto projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas, statinių geografinės koordinatės – Sporto al., Kaišiadoryse. X=6080531,42; Y=527759,78.

Statinių naudojimo paskirtis. Statinių tipas. Unikalūs numeriai - Susisiekimo komunikacijos. Keliai (gatvės).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kita, bendrojo naudojimo teritorijos.

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas - MB „K3D projektai“ (įm. k. 305725938), Kuosų g. 16-62, LT-91187, Klaipėda.

Projekto vadovas parengęs projektinius pasiūlymus – Mantas Sabutis, kvalifikacijos atestato numeris 39259, el. pašto adresas info@k3d.lt, telefono numeris +370 675 19952.

Statytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, dokumentai@kaisiadorys.lt, +370 609 40170.

Su projektiniais pasiūlymais iš anksto susipažinti galima adresu Kuosų g. 16, LT-91187 Klaipėda (būtina iš anksto paskambinti) arba nuotoliniu būdu nuo 2023-06-01 iki 2023-06-20 kiekvieną darbo dieną 8.00-17.00 val.:

- el. paštu: info@k3d.lt

- telefono Nr.: +370 675 19952

- Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (bet kuriuo metu) www.kaisiadorys.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių keitimo bus galima teikti atvykus į viešąjį susirinkimą arba išankstinius pasiūlymus galima teikti nuotoliniu būdu nuo 2023-06-01 iki 2023-06-20 kiekvieną darbo dieną 8.00-17.00 val.:

- el. paštu: info@k3d.lt

- telefono Nr.: +370 675 19952

Teikiant išankstinius pasiūlymus turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-06-20 16.00 val. nuotoliniu būdu „Zoom“ platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72571528679?pwd=5yxDi5aE81KXLYERjttzluDMUoE81d.1

Meeting ID: 725 7152 8679

Passcode: Ep096D

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-05-17

---~~~~~~~---  

 

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai) pastato Maironio g. 64, Kaišiadorys, statybos projektas

Statybvietės adresas: Kaišiadorys, Maironio g. 64,  SKLYPO KAD. NR. 4918/0055:33 ;

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) ;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo kontaktai: Povilas Malijauskas, tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com, Serbentyno g.1, Kaišiadorys;

Statytojas: J. M. Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti nuotoliniu būdu Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir projektuotojo patalpose, nuo 2023-05 15 iki 2023-06-02, ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui el. paštu, rinkisnama@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Projektinių pasiūlymų aptarimas vyks 2023-06-02, 15 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą prisijungus:

Join Zoom Meeting: https://us05web.zoom.us/j/84447649741?pwd=TVlHREk1WE1ab2Q4RThwN1REWWlRZz09
Passcode: Q4R8pX

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-05-17

---~~~~~~~---  

INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ, KURIS STATYBOS REGLAMENTE STR 1.04.04:2017
PRISKIRIAMAS VISUOMENEI SVARBIEMS STATINIAMS IR YRA NUMATYTAS VIEŠINIMAS
Statinio pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, VET. VAISTINĖS SU GYVŪNŲ GYDYMO VIETOMIS,
TOPOLIŲ G. 4 RUMŠIŠKĖS KAIŠIADORIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS.
Statinio statybvietės adresas: Topolių g. 4 Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo kadastro Nr.:4950/0008:427
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirtis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys:
Projekto autorius architektas Rytis Mažuolis A550
Projekto vadovas Rytis Mažuolis A550
El.paštas: mazuolisrytis@gmail.com tel. +370 698 28845
Statytojo duomenys: UAB “KAIVANA” įm.k. 133983057 Rūtų g. 8 Dievogalos k., LT-53428 Kauno r. sav.
Tel. +370 699 27408 , El.paštas: info@kaivana.lt
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono Nr. ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projekto rengėjo patalpose, Savanorių pr. 192 - 602 Kaunas,
darbo dienomis nuo 9.00-17.00 (pietų pertrauka 12.00-13.00) tel.+370 698 28845
Taip pat su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame
puslapyje, adresu: https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniaipasiulymai/1771/
Informacija apie visuomenės atstovų pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimą:
Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui, dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu adresu: Savanorių
pr. 192 -602 (6 a.) Kaunas, arba elektroniniu paštu: mazuolisrytis@gmail.com ; eskizoprojektai@gmail.com
pasiūlymai teikiami iki 2023 m. gegužės 31 d 16 val.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas:
Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 31 d. 16.00 val – 17.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo
duomenys- https://meet.google.com/imx-ieac-xss

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-05-10

---~~~~~~~---  

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Rengiamas projektas:

Administracinio pastato 1B3p rekonstravimas į daugiabutį gyvenamąjį namą su komercinėmis patalpomis, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Stasiūnų k., Ateities g. 8B

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Stasiūnų k., Ateities g. 8B. Sklypo kad. Nr. 4955/0001:828

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis:

administracinė;

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

gyvenamoji

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas:

gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis:

daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB “Right creators” architektas: Arvydas Dičiūnas;  el. p.: achitektasarvydas@gmail.com; tel.: +37067626208

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Arvydas Dičiūnas;  el. p.: achitektasarvydas@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB "Derbija". Kaunas, Miško g. 30-32; tel. 865051991

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. (Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos):

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt arba adresu Kaunas, Laisvės al. 39; 1kab darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iki 2023-05-26, iš anksto susitarus telefonu +37067626208.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu.: architektasarvydas@gmail.com. Pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. gegužės mėn 26 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gegužės mėn 29d. 15:00 val.  Katedros g. 4, Kaišiadorys. Susirinkimų salėje.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-05-04

---~~~~~~~---  

Visuomenės informavimas apie SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GEDIMINO
G. 65, KAIŠIADORIŲ M., REKONSTRAVIMO parengtus projektinius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Sporto paskirties inžinerinių statinių Gedimino g. 65, Kaišiadorių m.,
rekonstravimo projektas
Statybos vieta - Gedimino g. 65, Kaišiadorių m.,
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita
Žemės sklypo naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos
Statinio naudojimo paskirtis - sporto paskirties inžineriniai statiniai
Projektuotojas - MB “Archveda” Nemuno g. 14-4A, LT-44294, Kaunas, tel. +370 699 45904, el.
paštas v.juskauskaite@gmail.com
Statinio architektas – Vinga Juškauskaitė kvalif. atestato Nr. A 1538, tel. 8 699 45904, el. paštas
v.juskauskaite@gmail.com
Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, tel. 8 346 20480,
Faks. 8 346 51244, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje (Gedimino g. 65, Kaišiadorių m.) susisiekus telefonu
(8 346) 52274 darbo dienomis nuo 2023-05-01 iki 2023-05-18 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės
interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.
Teikti nuomonę ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2023-05-18 16 val. raštu:
Gedimino g. 65, LT - 56124 Kaišiadorys; elektroniniu paštu: rastine @ a.brazausko-gimnazija.lt ir
v.juskauskaite@gmail.com arba viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas: vyks 2023-05-18 17.30 val. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos
Informacijos centre-bibliotekoje (Gedimino g. 65, Kaišiadorių m.)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-04-28

---~~~~~~~---  

 

SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, SAULĖS ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės, Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų ir Kurniškių k., statybos projektas Numatyta nauja kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės statyba Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje.

STATINIŲ APIBŪDINIMAS

Numatyta kitos paskirties statinio saulės elektrinės nauja statyba Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: Neypatingas statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: saulės elektrinė; Saulės elektrinės konstrukcijų aukštis su fotoelementais iki 5 m; Elektrinės galia iki 60 000 kW;

Sklypų duomenys:

Registro Nr.: 44/119811

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0177-8403

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:204 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 4.7800 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/181702

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0266-0382

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:212 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.3700 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/285438

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0425-4806

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:245 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 3.7054 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/285439

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0425-4817

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:246 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 31.0600 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/323417

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0478-3673

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:254 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.9000 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/1709497

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2986-1185

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:95 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 6.2695 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/1709499

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2986-1226

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:124 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 4.8115 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/13613

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4912-0006-0028

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:28 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.7200 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/13729

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4912-0006-0031

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:31 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 8.9600 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 49/15713

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k. 5

Žemės sklypo unikalus numeris: 4912-0006-0058

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:58 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.7278 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 49/18059

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4912-0006-0141

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:141 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 4.4400 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/554169

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Kurniškių k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0814-9877

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:284 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 3.9200 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Registro Nr.: 44/568376

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Kurniškių k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0835-6718

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:301 Gudienos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 4.8500 ha; Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius  įgaliotas asmuo  Paulius Žymančius el. p.  info@etprojektai.eu, tel.8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  UAB „Vėjo galia“ į/k 305785700, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius 8 68743043

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaisiadorys.lt  ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50352, iki 2023-04-25  (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  Atskiru raštu iki 2023-04-25  elektroninio pašto adresu info@etprojektai.eu Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Data ir laikas 2023-04-26 15:30. Seniūnijos patalpose Kaišiadorys, Gedimino g. 48. Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/5519203877 

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pastą kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017  bus daromas garso/(vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-04-07

---~~~~~~~---  

            

  INFORMACIJA APIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ G. 22, REKONSTRAVIMO PROJEKTO RENGIMĄ.

1. Statinio statybvietės adresas

Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių k., Rumšiškių g. 22. Sklypo kad. Nr. 4950/0002:0121

2. Statinio naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo ir

projekto vadovo

MB „Vitėja“ Romainiškių g. 65A, Kaunas

Atestuota architektė Vita Valaitienė (atestato nr. A1715) vitarchit@gmail.com tel. 8 677 55144

4. Statytojas

K. Ž.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu: Pravieniškių k., Rumšiškių g. 22-3 iki 2023 m. balandžio   21 d., per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje http://www.kaisiadorys.lt

6. Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pastabas, pasiūlymus. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl projekto rengimo elektroniniu paštu: vitarchit@gmail.com,  tel. 8-677-55144.  Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2023 m. balandžio 21 d.

7. Viešas susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 21 d.  17.30 val.  adresu:  Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių k., Rumšiškių g. 22-3.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-04-07

---~~~~~~~---  

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS, PAUKŠTININKŲ G. 16, KAIŠIADORYSE PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Paukštininkų g. 16, Kaišiadorys, kad. Nr. 4918/0001:60;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Elterna“, projekto vadovė Toma Kartočienė, el. paštas: tk@elterna.lt, tel.:8-656-14323;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB "Landvesta 1", į.k. 300501060, Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys info@elterna.lt;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2023-04-21 savivaldybės internetinėje svetainėje – www.kaisiadorys.lt arba nuotoliniu būdu, susisiekus su projekto vadove Toma Kartočiene, tel.: 8 656 14323, darbo dienomis nuo 10.00 - 15.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  Teikti pasiūlymus raštu dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2023-04-21 d. (imtinai), per Infostatybą arba el. paštu: tk@elterna.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/81809258980?pwd=TnU3cjgwMi9YdVlJd0IvTDg4akMwQT09 Meeting ID: 818 0925 8980 Passcode: 187646 Transliacijos laikas: 2023-04-21, 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-04-07

---~~~~~~~---  

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

·       PAVADINIMAS

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLO (RYŠIŲ BOKŠTO), KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., STOTIES G. 8 STATYBOS PROJEKTAS

·       Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., STOTIES G. 8, KAD. NR. 4970/8001:2

·       Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

·       Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

inžineriniai STATINIAI. RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) tinklai

·       PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BŪSTINĖS ADRESAS

·       PROJEKTO VADOVO AR KITO ATSAKINGO ASMENS, GALINČIO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ DUOMENYS

UAB „Projektai ir Co“ įmonės kodas 304317225, Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas. Projekto vadovas (projektinių pasiūlymų autorius): valdemaras daunorius, tel.: +370 65 505230; el. paštas: VALDEMARAS.DAUNORIUS@ZILINSKIS.COM

·       STATYTOJAS

AB „Litgrid“   į/k 302564383                   

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel. 870702171

·       SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS

SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS SUSIPAŽINTI GALIMA IKI 2023-04-20;

KAIŠIADORIŲ SAVIVALDYBĖS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE –

https://kaisiadorys.lt

·       INFORMACIJA IKI KADA IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

Pasiūlymus teikti darbo dienomis IKI 2023-04-20

RAŠTU: UAB „PROJEKTAI IR CO“, padalinyje ADRESU ATEITIES PL. 31, KAUNAS, 5 AUKŠTE (kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 15.00 val. iki viešo susirinkimo dienos);

EL. PAŠTU:  VALDEMARAS.DAUNORIUS@ZILINSKIS.COM

TEL. NR.: +37065 505 230

·       KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS)

NESANT GALIMYBĖS RENGTI VIEŠO SUSIRINKIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., STOTIES G. 8, VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU 2023-04-20 15:00 VAL. VIEŠO SUSIRINKIMO NUORODA: https://msteams.link/620R

 Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-04-07

---~~~~~~~--- 

 

Inžinerinių tinklų 330 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 330 kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) rekonstravimo ir pastatų (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 griovimo projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita/ Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai. Negyvenamieji pastatai. Gamybos pramonės, energetikos pastatai: energijos perdavimui naudojami pastatai. Kiti inžinieriniai statiniai. Nuotekų šalinimo tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p. darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas 304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .   

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 620 54451, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2023-04-06.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-04-06, UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt ,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2023-04-06, 15:30 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhkNjkyY2QtZjU5NC00MjVmLTliYTEtOTEwM2RjOTAxNTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-03-22

---~~~~~~~--- 

 

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINĮ “SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GEDIMINO G. 118, KAIŠIADORYSE SUPAPRASTINTAS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS”

Statybos vieta: Gedimino g. 118, Kaišiadorys (kad. Nr.: 4918/0061:3);
Statinio naudojimo paskirtis:
Sporto paskirties;
Pastato kategorija:
nesudėtingi statiniai;
Statybos rūšis:
rekonstravimas;
Projektinių pasiūlymų rengėjas:
Žilvinas Vilys (A 2189) , e-mail.: zilvinasvilys@hotmail.com, tel. Nr.: 8 652 11999;
Statytojas:
Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla-daugiafunkcis centras
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais:
internetinėje svetainėje https://kaisiadorys.lt/search?q=projektiniu+pasiulymu , susisiekus tel. Nr.: 8 652 11999 arba Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykloje pirmame aukšte vestibiulyje.
Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama 10 d.d. nuo pranešimo savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos.
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti el. paštu: zilvinasvilys@hotmail.com. Pasiūlymai priimami iki viešojo susirinkimo
pabaigos.
Viešas susirinkimas:
2023m . kovo mėn. 16 d. 16 val., viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Tiesioginės transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/82338190961?pwd=QTA0NGk5YnNKZ3RsVGs0N3ZIQWZvQT09
Meeting ID: 823 3819 0961
Passcode: fa2v16

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-03-01

---~~~~~~~--- 

 

PRANEŠIMAS APIE TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTAVIMĄ INSTITUTO G. 1, GUDIENOS K., KAIŠIADORIŲ APYLINKĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV.

Projekto pavadinimas: Teritorijos tvarkymo Instituto g. 1, Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r.sav., statybos projektas

Statybvietės adresas: Instituto g. 1, Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoma naudojimo paskirtis: Esama paskirtis – konservacinė. Kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“ projekto vadovas Vidas Stalaučinskas, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): GR.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667 nuo 8.00 iki 18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2023-03-16) el. paštu: vidas@stalau.lt .

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023-03-16 d. 17:30, gyvai Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“ patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-02-27

---~~~~~~~--- 

PRANEŠIMAS APIE VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO PROJEKTAVIMĄ INSTITUTO G. 3, GUDIENOS K., KAIŠIADORIŲ APYLINKĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV.

Projekto pavadinimas: Gyvenamojo namo rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą Instituto g. 3, Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r.sav., projektas

Statybvietės adresas: Instituto g. 3, Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoma naudojimo paskirtis: Esama paskirtis – gyvenamoji. Projektuojama paskirtis – gyvenamoji, vieno buto gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“ projekto vadovas Vidas Stalaučinskas, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): GR.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667 nuo 8.00 iki 18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2023-03-16) el. paštu: vidas@stalau.lt .

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023-03-16 d. 17:30, gyvai Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“ patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-02-27

---~~~~~~~---

Sandėliavimo paskirties pastato, Bartaičių g. 33A, Gudienos k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas: Bartaičių g. 33A, Gudienos k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Sandėliavimo.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto (-ų) atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „TS Projects“, į. k. 300021780, Tilžės g. 170-333, Šiauliai, Tel. +370 601 88978, 687 56522, tsprojektais@gmail.com. Projekto vadovė – Daiva Vozbutė (Atestato Nr. 35973), Architektas – Osvaldas Jankauskas (Atestato Nr. A1722).

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) – D. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. UAB „TS Projects“, Tilžės g. 170-333, Šiauliai, Tel. +370 601 88978, 687 56522, tsprojektais@gmail.com. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų siųsti el. paštu tsprojektais@gmail.com iki 2023 m. kovo 01 d. 17.00 val.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). 2023 m. kovo 01 d. 17:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/2357191321?pwd=Qk9xYVc4LzBvNnlYclkwaFhVYjh1Zz09

(Passcode: e3bvtH)

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-02-10

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Rengiamas projektas: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, PRAMONĖS G. 5 KAIŠIADORYSE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: PRAMONĖS G. 5, KAIŠIADORYS . Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4918/0032:2 Kaišiadorių m. k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas -  Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Sandėliavimo paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB “Architektas L. Venslovas ir partneriai”; architektas: Lukas Venslovas;  el. p.: projektai@energosa.lt; tel.: +37061628318

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Lukas Venslovas; el. p.: projektai@energosa.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB "Lomista", Pramonės g. 5, LT-56110 Kaišiadorys, tel.: +370 654 71325

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. (Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos): Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt arba adresu T. Masiulio g. 18A, Kaunas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iki viešo susirinkimo dienos, iš anksto susitarus telefonu +37061628318.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu.: projektai@energosa.lt. Pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. vasario mėn 24 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2023 m. vasario mėn 24d. 15:00 val.  internetinės vaizdo ir garso transliacijos metu, kuri pasiekama nuoroda:

https://youtube.com/live/PFPUTNe4w3k?feature=share

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-02-07

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE PREKYBOS, PASLAUGŲ IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PROJEKTAVIMĄ GEDIMINO G. 72, KAIŠIADORIŲ M.

Projekto pavadinimas: Gyvenamojo namo rekonstravimo ir paskirties keitimo į prekybos, paslaugų ir administracinės paskirties pastatą Gedimino g. 72, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., projektas

Statybvietės adresas: Gedimino g.72, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoma naudojimo paskirtis: Esama paskirtis – gyvenamoji. Projektuojama paskirtis – prekybos, paslaugų ir administracinė paskirtis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“ projekto vadovas Vidas Stalaučinskas, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): AJ.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“, el. paštas vidas@stalau.lt , mob. +370 687 58667 nuo 8.00 iki 18.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2023-02-22) el. paštu: vidas@stalau.lt .

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023-02-22 d. 18:00, gyvai Girelės g. 14, Kaišiadorys UAB „AV projektavimo studija“ patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-02-02

---~~~~~~~---

Informuojame apie ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,5 m aukščio stiebo, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai, kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai, rengiamą statybos projektą.

Statinio statybvietės adresas: Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., kad. Nr. 4912/0005:330.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,5 m aukščio stiebas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas UAB „AMstructure", įmonės kodas 304499436 ; Draugystės pr. 6-11, LT-77146 Šiauliai. Projekto vadovas: Mindaugas Ramanauskas, tel. 8 62145689, el. p. mindaugas@amstructure.lt

Statytojas: UAB „TeleTower“.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaisiadorys.lt, ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „AMstructure“, būstinę adresu Varpo g. 22, Šiauliai 313 kab., darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 12 val., tel. 862145689.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. vasario 22 d., el. paštu mindaugas@amstructure.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per Zoom programą 2023-02-22, 15:10 val:

Zoom prisijungimo informacija: Projektiniai pasiūlymai, 29,5m ryšio bokštas, Gudiena.  Laikas: 2023-02-22, 15:10 val. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84266563870?pwd=WW9INlZ3Y01BQy9FWDE4L0xMSFhoZz09

Meeting ID: 842 6656 3870

Passcode: 0XY3yN

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-02-02

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gedimino g. 64, Kaišiadorys (skl. kad. Nr. 4918/0052:15).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, būdas –

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sporto paskirties inžinerinis statinys (11), kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

SPV Edvardas Šegžda, segzda.edvardas@gmail.com, tel.: +37067616686.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (kodas 188601311).

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Kaišiadorių PGT

Gedimino g. 64 Kaišiadorys

Tel. (+370 346) 67515, d.d. 9:00-16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: segzda.edvardas@gmail.com, iki 2023-01-30 16.00val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/7040058592?pwd=bmU0cEN6SkdtSE83eFQ2dHJjaTMzZz09

Susirinkimo ID: 704 005 8592

Slaptažodis: fM7nQE

Laikas: 2023-01-31 17.00-18.00val.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Kaišiadorių rajono savivaldybės informacinėse sistemose Edvardas Šegžda

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-01-12

---~~~~~~~---

 

Informacija apie rengiamą statybos projektą

2023-01-05

Informuojame apie ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,5 m aukščio stiebo, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai, kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai, rengiamą statybos projektą.

Statinio statybvietės adresas: Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., kad. Nr. 4912/0005:330.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas ryšių (telekomunikacijų) tinklų 29,5 m aukščio stiebas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas UAB „AMstructure", įmonės kodas 304499436 ; Draugystės pr. 6-11, LT-77146 Šiauliai. Projekto vadovas: Mindaugas Ramanauskas, tel. 8 62145689, el. p. mindaugas@amstructure.lt   

Statytojas: UAB „TeleTower“.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaisiadorys.lt, ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „AMstructure“, būstinę adresu Varpo g. 22, Šiauliai 313 kab., darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 13 val., tel. 862145689.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2023 m. sausio 25 d., el. paštu mindaugas@amstructure.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks Bartaičių g. 31A, Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.,  2023 m. sausio 25 d., 13.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2023-01-13

---~~~~~~~---

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Kaišiadorių m., Pramonės g. 10 (skl. kad. nr. 4918/0032:9)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Gamybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kamilė Baltrušaitienė  kamile@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB "Amalva" įm. k. 124130658, Lentvario g. 146, LT-25132 Vilnius

kamile@2Larchitektai.lt, 8 695 46175

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „2L Architects“ patalpose, Algirdo g. 38, Vilnius (iš anksto susitarus telefonu), iki2023-01-12, d.d. nuo 10:00 iki 16:00 val., tel. Nr. 8 695 46175,

https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/projektiniai-pasiulymai/1771

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-01-12, el. paštu: kamile@2Larchitektai.lt, tel. Nr. 8 695 46175

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2023-01-12 d. 16:30 val. nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti susirinkime prašome informuoti el. paštu kamile@2Larchitektai.lt. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZmMmVmMzktM2M2Yy00ZGZkLTliZjctZDVjNWRkYjc1MThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%2253baca67-cd6f-43b5-a872-2732ea65e8d9%22%7d

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose

Kamile Baltrušaitienė

Vardas, pavardė

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-12-29

---~~~~~~~---

Mokslo paskirties (mokyklos) pastato Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23 rekonstravimo keičiant paskirtį į gydymo paskirtį (slaugos namų) su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis projektas

Statinių statybvietės adresas: Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kalvių k., Lapainios g. 23

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo paskirtis (slaugos namai) su gyvenamosios paskirties (globos namų) patalpomis

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Studija Archispektras“ Architektas Povilas Šliuželis El. paštas: povilas.sliuzelis@archispektras.lt Mob.: +370 636 93387

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „Baltijos biotechnologijos“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas. UAB „Studija Archispektras“ Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022-12-01 iki 2023-01-03, darbo dienomis 10-16 valandomis Pilies g. 16-2, Vilniuje. Informacija teikiama: el. Paštu povilas.sliuzelis@archispektras.lt ir tel: +370 636 93387 Architektas Povilas Šliuželis

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų siųsti el. paštu El. paštas: povilas.sliuzelis@archispektras.lt iki 2023 m. sausio 3 d. 16.00 val

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). Viešas susirinkimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės patalpose 2023 m. sausio 3 d. 16:00

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-12-08

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Gedimino gatvės dalies kapitalinio remonto projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

 Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausioji architektė

Asta Stalaučinskienė

Skelbimo patalpinimo data: 2022-11-29

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Nuotekų valyklos Pašulių g., Pravieniškių km., Kaišiadorių r. sav. statybos projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

 Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausioji architektė

Asta Stalaučinskienė

Skelbimo patalpinimo data: 2022-11-29

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio Pravieniškių girininkijos miško kelio kv. Nr. 331, 332, 343, 358 Grabučiškių rekreacinėje zonoje, žemės sklypuose kad. Nr. 4950/0006:456 ir kad. Nr. 4950/0004:541 Rumšiškių kad. v., Kaišiadorių r. sav., statybos projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

 Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausioji architektė

Asta Stalaučinskienė

Skelbimo patalpinimo data: 2022-11-29

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad 30/110 kV Naujažerio SE TP inžinerinių statinių Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apyl. sen., Paltininkų k. statybos projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausioji architektė

Asta Stalaučinskienė

Skelbimo patalpinimo data: 2022-11-10

---~~~~~~~---

Rengiamas sandėliavimo paskirties pastato, Uternos g. 6 Pyplių k., Kaišiadorių r., statybos projektas

1.      Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Uternos g. 6, Pyplių k., Kaišiadorių r. 4912/0002:933 Gudienos k.v.;

2.      Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Žemės ūkio;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

3.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Sandėliavimo paskirties pastatas;

4.      Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) į galioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt;

5.      Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB "Biodinamika", į. k. 302542718, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius mob. tel.: 862088530, el. paštas: arturas@biodinamika.eu;

6.      Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Žirmūnų g. 22-44, Vilnius. Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt, laikas iki 2022-11-30 (I-V 9-17 val.), Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko. Taip pat galima susipažinti miesto savivaldybės el. svetainėje;

7.      Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima pateikti iki 2022-11-30 (viešo susirinkimo). Raštų Žirmūnų g. 22-44, Vilnius ir el. paštu marius@inercija.lt;

8.      Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas rengimas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2022-11-30, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0ZWZmNWUtYTBhYS00MDc1LWFiZDAtYTcwMGEzYzIyNWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b643eaef-9ef0-4f05-b557-8cd0a2864ca7%22%2c%22Oid%22%3a%221cff12d4-cafa-46fc-b24c-6c11ff87ce8d%22%7d

Skelbimo įrengimo data: 2022-11-10;

Skelbimo išmontavimo data: 2022-11-30;

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-11-10

---~~~~~~~---

 

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų siurblinių Pravieniškių g., Pašulių g., Šv. Florijono g., Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajono savivaldybėje statybos, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir griovimo projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

 Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausioji architektė

Asta Stalaučinskienė

---~~~~~~~---

Skelbimas APIE Parengtus projektinius Sprendinius

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengė ,, Kaišiadorių raj. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Gedimino g. dalies kapitalinio remonto“ projektinius pasiūlymus.

Projektuojamo statinio adresas – Gedimino g., Dovainonių k., Rumšiškių sen.

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

Projekto rengėjas - UAB ,,Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. (+370) 616 58212, adresas internete www.projektavimas.net, el. p. info@projektavimas.net).

Projekto vadovas Jonas Veigneris, el. paštas jonas@projektavimas.net

Statytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybė,  Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Tel.  (8 346) 20450, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt, kontaktinis asmuo – Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Maurušaitis el. paštas valdas.maurusaitis@kaisiadorys.lt, tel. 868519364. Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Eglė Jonušaitė, tel.  +370 691 34700, el. p. egle.jonusaite@projektavimas.net

Su projekto sprendiniais galima susipažinti:

-        Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje  www.kaisiadorys.lt

-        UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 6913 4700)

Pasiūlymus dėl ,, Kaišiadorių raj. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Gedimino g. dalies kapitalinio remonto“ projektinių sprendinių galima teikti el. p.: egle.jonusaite@projektavimas.net; info@projektavimas.net; paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius iki  viešo susirinkimo ir jo metu.

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2022 m. lapkričio 22 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:

Susirinkimo ID: 895 5664 6333

Prisijungimo nuoroda: https://us06web.zoom.us/j/89556646333

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-11-08

---~~~~~~~---

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad parengti „Nuotekų valyklos Pašulių g., Pravieniškių km. Kaišiadorių raj., statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Pašulių g. ,Kaišiadorių  r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai. Nuotekų valyklos

Žemės sklypų naudojimo paskirtis ir būdas: Kita.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Ypatingasis.

Projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40 , LT-48196 Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Regimantas Dauknys, kval. atestato Nr. 17024, tel. +37069959669, el. paštas: vytautas@hidroterra.lt.

Statytojas: UAB „Kaišiadorių vandenys“, Gedimino g. 137, 56173 Kaišiadorys., Lietuva, tel. (8 346) 52562, el. paštas: info@kaisiadoriuvandenys.lt

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima: iki  2022 m lapkričio 21 d. Baltų pr. 40 , LT-48196 Kaune (UAB „Hidroterra“ patalpose), darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. (laiką iš anksto susiderinti telefonu +37069959669) bei Kaišiadorių raj. savivaldybės internetiniame tinklapyje https://kaisiadorys.lt/

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu Baltų pr. 40 , LT-48196 Kaunas, Lietuva arba el. pašto adresu vytautas@hidroterra.lt iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio 21 d.15:00 val.

Viešo svarstymo susirinkimas bus  vykdomas elektroniniu būdu, transliacijos nuoroda:  bit.ly/3FqkAEZ

 Norintys dalyvauti, siųskite pranešimą el. paštu vytautas@hidroterra.lt, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-28

---~~~~~~~---

STATYTOJO ADRESAS: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
UŽSAKOVAS: VĮ Valstybinių miškų urėdija
UŽSAKOVO ADRESAS: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
SUTARTIES PAVADINIMAS
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų, Rokiškio, Panevėžio,
Anykščių, Ignalinos, Ukmergės, Švenčionių, Nemenčinės, Prienų,
Trakų, Šalčininkų, Veisiejų, Varėnos regioniniuose padaliniuose
dėl miško kelių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir tiesimo
(statybos) darbų techninių darbo projektų parengimas
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio
Pravieniškių girininkijos miško kelio kv. Nr. 331, 332, 343, 358,
Grabuciškių rekreacinėje zonoje, žemės sklypuose, kad. Nr.
4950/0006:456 ir kad. Nr. 4950/0004:541 Rumšiškių k.v.,
Kaišiadorių r. sav., statybos projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-21-0153
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Naujo statinio statybos techninis darbo projektas
STATINIO PAVADINIMAS: 01 Susisiekimo komunikacijos: keliai (vidaus kelias)
STATINIO KATEGORIJA: 01 Nesudėtingasis statinys, I grupė
STATINIO PROJEKTO DALIS: Projektiniai pasiūlymai
BYLOS ŽYMUO: PP
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2021-11
Statytojas
UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS Vitalijus Aleksandrovas
STATINIO PROJEKTO VADOVAS 25326 Vitalijus Aleksandrovas
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS (S) 29450 Vitalijus Aleksandrovas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Stendas

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-27

---~~~~~~~---

Pranešimas apie mokslo paskirties pastato Šv. Florijono g. 9, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. statybos projektavimą

STATINIŲ STATYBVIETĖS ADRESAS: Šv. Florijono g. 9, Pravieniškių k., Kaišiadorių r., kadastrinis Nr. 4945/0002:142

NUMATOMA PAGRINDINĖ STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatas

ŽEMĖS SKLYPO PAGRINDINĖ NAUDIJIMO PASKIRTIS IR BŪDAS: Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos

PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BUVEINĖS ADRESAS: UAB „Projektų rengimo biuras", Kareivių g. 19-181 kab., LT-09133 Vilnius

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO PROJEKTUOTOJO ATSTOVO, VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTO ADRESAS IR TEL. NR.: Audrius Arbačiauskas audrius@prb.lt Mob. Tel.: 8 699 81685

STATYTOJAS (JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS, JURIDINIO ASMENS BUVEINĖS ADRESAS): Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS: Kareivių g. 19-181 kab., Vilnius, Mob. Tel.: 8 699 81685 Laikas 09:00 - 17:00 val. d.d.

INFORMACIJA, IKI KADA IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ: el. paštu: audrius@prb.lt iki 2022 m. lapkrčio 10 d. 18.00 val

KUR IR KADA VYKS VIEŠASIS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS): 2022m. lapkričio 10 d., 17:00 Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, nuoroda: https://bit.ly/3VLyWWf

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-21

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

·       PAVADINIMAS

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLO (RYŠIŲ BOKŠTO), KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., STOTIES G. 8 STATYBOS PROJEKTAS

·       Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., STOTIES G. 8, KAD. NR. 4970/8001:2

·       Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

·       Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

inžineriniai STATINIAI. RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) tinklai

·       PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BŪSTINĖS ADRESAS

·       PROJEKTO VADOVO AR KITO ATSAKINGO ASMENS, GALINČIO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ DUOMENYS

UAB „Projektai ir Co“ įmonės kodas 304317225, Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas. Projekto vadovas (projektinių pasiūlymų autorius): valdemaras daunorius, tel.: +370 65 505230; el. paštas: VALDEMARAS.DAUNORIUS@ZILINSKIS.COM

·       STATYTOJAS

AB „Litgrid“   į/k 302564383                   

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel. 870702171

·       SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS

SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS SUSIPAŽINTI GALIMA IKI 2022-11-09;

KAIŠIADORIŲ SAVIVALDYBĖS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE –

https://kaisiadorys.lt

·       INFORMACIJA IKI KADA IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

Pasiūlymus teikti darbo dienomis IKI 2022-11-09

RAŠTU: UAB „PROJEKTAI IR CO“, padalinyje ADRESU ATEITIES PL. 31, KAUNAS, 5 AUKŠTE (kiekvieną darbo dieną nuo 14.00 iki 16.00 val. iki viešo susirinkimo dienos);

EL. PAŠTU:  VALDEMARAS.DAUNORIUS@ZILINSKIS.COM

TEL. NR.: +37065 505 230

·       KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS)

NESANT GALIMYBĖS RENGTI VIEŠO SUSIRINKIMO KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽASLIŲ SEN., GURONIŲ K., STOTIES G. 8, VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU 2022-11-09 15:00 VAL. VIEŠO SUSIRINKIMO NUORODA: https://msteams.link/8ZP9

 Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-21

---~~~~~~~---

SKELBIMAS DĖL 30/110 KV NAUJAŽERIO SE TP INŽINERINIŲ STATINIŲ, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO

Projekto pavadinimas: 30/110 kV Naujažerio SE TP inžinerinių statinių, Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k., statybos projektas

Numatyta naujos 30/110 kV Naujažerio SE transformatorinės pastotės statyba Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje.

STATINIŲ APIBŪDINIMAS

Naujas statinys (Pastotės valdymo pultas)

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: pastatas.

Pastato grupė pagal paskirtį: negyvenamieji pastatai.

Negyvenamųjų pastatų pogrupis pagal paskirtį: gamybos, pramonės paskirties pastatai.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys.

Naujas statinys (Tvora)

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys.

Naujas statinys (Vidaus keliai)

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys.

Naujas statinys (Tualetas)

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio kategorija: nesudėtingas statinys.

Naujas statinys (Kabelių kanalai)

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai statiniai.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: elektros tinklai;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys.

Naujas statinys (110 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastotės teritorijoje esantį kelią, tvorą, lauko tualetą, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šios teritorijos kelią))

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniais statiniai.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: inžineriniai tinklai;

Inžinerinių tinklų pogrupis pagal paskirtį: elektros tinklai;

Elektros tinklai pagal paskirtį: perdavimo elektros tinklai;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Registro Nr.: 49/15713;

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių r. Sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Paltininkų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4912-0006-0058

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4912/0006:58 Gudienos k. v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.7278 ha;

Statytojo teisė įgyvendinama nuomos sutarties pagrindu.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius  įgaliotas asmuo  Paulius Žymančius el. p.  info@etprojektai.eu, tel.8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Vėjo galia“ į/k 305785700, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius 8 68743043

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaisiadorys.lt  

ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50352, iki 2022-11-02  (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2022-11-02  elektroninio pašto adresu

info@etprojektai.eu Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Data ir laikas 2022-11-03 15:30. Seniūnijos patalpose Kaišiadorys, Gedimino g. 48. Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/5519203877 

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pastą kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017  bus daromas garso/(vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-18

---~~~~~~~---

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad parengti „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų siurblinių,  Pravieniškių g, Pašulių g., Šv.Florijono g., Pravieniškių km. Kaišiadorių raj., statybos, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir griovimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kaišiadorių  r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pravieniškių, Pašulių, Šv. Florijono gatvės.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai. Nuotekų šalinimo tinklai

Žemės sklypų naudojimo paskirtis ir būdas: Kita.

Statybos rūšis: Nauja statyba, kapitalinis remontas, rekonstrukcija, griovimas.

Statinio kategorija: Nesudėtingasis II - grupės.

Projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40 , LT-48196 Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Vytautas Baranauskas, kval. atestato Nr. 34906, tel. +37069959669, el. paštas: vytautas@hidroterra.lt.

Statytojas: UAB „Kaišiadorių vandenys“, Gedimino g. 137, 56173 Kaišiadorys., Lietuva, tel. (8 346) 52562, el. paštas: info@kaisiadoriuvandenys.lt

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima: iki  2022 m lapkričio 3 d. Baltų pr. 40 , LT-48196 Kaune (UAB „Hidroterra“ patalpose), darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. (laiką iš anksto susiderinti telefonu +37069959669) bei Kaišiadorių raj. savivaldybės internetiniame tinklapyje https://kaisiadorys.lt/

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu Baltų pr. 40 , LT-48196 Kaunas, Lietuva arba el. pašto adresu vytautas@hidroterra.lt iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio 3 d.15:00 val.

Viešo svarstymo susirinkimas bus  vykdomas elektroniniu būdu, transliacijos nuoroda:  https://bit.ly/3TbISX9 .

 Norintys dalyvauti, siųskite pranešimą el. paštu vytautas@hidroterra.lt, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-17

---~~~~~~~---

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato Katedros g.4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav. rekonstravimo techninis darbo projektas

Statybvietės adresas: Katedros g.4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoman naudojimo paskirtis: 7.2 Administracinės paskirties

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Plėtros partneriai“ projekto vadovas Darius Franckevičius, el. paštas darius@pletrospartneriai.lt, mob. 867442613

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122 Mob. 867442613; el.p. darius@pletrospartneriai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2022-10-25) el. paštu: darius@pletrospartneriai.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-25 d. 16:00, nuotolinės vaizdo transliacijos būdu: Viešojo susirinkimo metu prisijungti galima per šią nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/84598526425?pwd=bjlHdTRHbFo4ZjlVWDlDVEhIOEllUT09 Susirinkimo ID: 845 9852 6425, slaptažodis: 9yFpNi

Projekto vadovas Darius Franckevičius, atest. Nr. 30365

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-10-06

---~~~~~~~---

Rengiamas kitos inžinerinės paskirties pastato (silosinė),  Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r., statybos projektas

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
  Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r., 4912/0002:274 Gudienos k. v.;

 2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
  Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Žemės ūkio; Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;
 3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
  Kiti inžineriniai statiniai;

 4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) į galioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

     Projektuotojas: Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt;

 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
  UAB "Agrolinija", a.k. 125846781, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius mob. tel.: 865788560, el. paštas: info@agrolinija.lt;

 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
  Žirmūnų g. 22-44, Vilnius. Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt, laikas iki 2022-09-20 (I-V 9-17 val.), Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko. Taip pat galima susipažinti miesto savivaldybės el. svetainėje;
 1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Pasiūlymus galima pateikti iki 2022-09-20 (viešo susirinkimo). Raštų Žirmūnų g. 22-44, Vilnius ir el. paštu marius@inercija.lt;

 2. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
  Viešas susirinkimas rengimas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2022-09-20, laikas 00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0ZWZmNWUtYTBhYS00MDc1LWFiZDAtYTcwMGEzYzIyNWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b643eaef-9ef0-4f05-b557-8cd0a2864ca7%22%2c%22Oid%22%3a%221cff12d4-cafa-46fc-b24c-6c11ff87ce8d%22%7d

Skelbimo įrengimo data: 2022-08-30;

Skelbimo išmontavimo data: 2022-09-20;
 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-09-07

---~~~~~~~---

 
Informuojame apie sporto paskirties inžinerinio statinio Vytauto g. 44A, Žiežmariuose, Kaišiadorių raj. Supaprastinto statybos projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.

Statinių statybos vieta: Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., skl. kad. nr. 4972/0020:25;
Statinių naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai;
Statinio kategorija: Nesudėtingas;
Statybos rūšis: Nauja statyba;
Statytojas: Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras", Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., tel. +370 346 20495.
Projektuotojas: UAB „Rolana“ Lukšio g. 32-256., Vilnius, tel. 861286068, el.paštas: info.rolana@gmail.com, projekto vadovas Rolandas Gaidys
Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2022-09-16, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras", patalpose Vytauto g. 44A., Žiežmarių m., darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val, prieš tai suderinus susitikimo laiką tel. +37061286068 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/statybainfrastruktura-ir-urbanistika/projektiniai-pasiulymai/1771.
Pasiūlymus teikti: iki 2022-09-16, raštu el. p. info.rolana@gmail.com
Viešas susirinkimas įvyks: 2022 m. rugsėjo mėn. 16 d. 17:00 val. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras", patalpose Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių raj.
 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-08-26

---~~~~~~~---

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas: Administracinės paskirties pastato Katedros g.4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav. rekonstravimo techninis darbo projektas.

Statybvietės adresas: Katedros g.4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.

Statinių esama ir/ar numatoma naudojimo paskirtis: 7.2 Administracinės paskirties.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Plėtros partneriai“ projekto vadovas Darius Franckevičius, el. paštas darius@pletrospartneriai.lt, mob. 867442613.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122 Mob. 867442613; el.p. darius@pletrospartneriai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu teikti iki viešo susirinkimo dienos (2022-09-15) el. paštu: darius@pletrospartneriai.lt

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: Viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-15 d. 16:00, nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

Viešojo susirinkimo metu prisijungti galima per šią nuorodą: https://us05web.zoom.us/j/84195282813?pwd=ZkJmUFNWMWx2VXp6MUt5QmhSdlZuQT09
Susirinkimo ID: 841 9528 2813, slaptažodis: sxW53M.

Projekto vadovas Darius Franckevičius, atest. Nr. 30365.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-08-26

---~~~~~~~---

 

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą:

PĖSČIŲJŲ TAKO PRIE KARIŲ KAPINIŲ (UNIKALUS SKLYPO NR. 4400-4986-1961) KAIŠIADORIŲ RAJ., ŽIEŽMARIUOSE, STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas: Žąslių g., Žiežmariai, Kaišiadorių raj. sav.

Statinio naudojimo paskirtis, kategorija: susisiekimo komunikacijos. Nesudėtingi statiniai.

Žemės sklypo naudojimo būdas: nesuformuotas sklypas (valstybinė žemė).

Koordinatės: X=607435,3; Y=528546,5.

Statytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20450, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt

Projektuotojas – UAB „Jandas“,  Varžupio 2-oji g. 11, LT-53348 Akademija, Kauno r., mob.: 8 686 28701. el. p: tadas.j@jandas.lt

Projekto vadovas – Tadas Jančiauskas.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

 1. Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje;
 2. Žiežmarių seniūnijoje, Žaslių g. 62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r.
 3. UAB „Jandas“, Varžupio 2-oji g. 11, LT-53348 Akademija, Kauno r.  iki 2022-08-30 darbo dienomis, I-IV 8:00-17:00 val., V 8:00-15:45val.

Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti  raštu iki 2022 rugpjūčio 30 d., darbo dienomis adresu: Žaslių g. 62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. arba elektroniniu paštu: tadas.j@jandas.lt;  tel. +370 686 28701.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešinimas - viešas susirinkimas vyks 2022 m. rugpjūčio 30 d. 16.00 – 17.00 val. nuotoliniu būdu naudojant prisijungimo nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/2037422731 (Passcode (slaptažodis): 123).

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-08-17

---~~~~~~~---

 

Visuomenės informavimas apie KETURIŲ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATŲ (6.3), PARKO G. 21, KAIŠIADORYSE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTO, projektinius pasiūlymus.

 1. Adresas PARKO G. 21, KAIŠIADORYS. 4918/0062:404 Kaišiadorių m. k.v
 2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATAI (6.3)

 1. Statinio tipas – neypatingi statiniai.
 2. Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija:

5. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis - kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Archihauzas“. S. Žukausko g. 37-53, Kaunas. Įm.k. 303115306. PV – Pavel Balbatunov. Tel: +37060005676. E-mail: info@archihauzas.lt

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Pavel Balbatunov, Tel: +37060005676. E-mail: info@archihauzas.lt

 1. Statytojas: UAB “Vakaro alėja”
 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/statyba-infrastruktura-ir-urbanistika/projektiniai-pasiulymai/,  bei projekto rengėjų patalpose Kaunas, Jonavos g. 254 darbo dienomis 10.00 -17.00 iki 2022-08-12, iš anksto susitarus tel. +37060005676

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui el. paštu info@archihauzas.lt iki 2022-08-12. PV – Pavel Balbatunov.

10. Viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-12 d. 15:00 - 16:00 val., nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

Viešojo susirinkimo metu prisijungti galima per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/74995453692?pwd=fGbFLmWrqY2ECOwGTloZfVqH7N4Ch0.1

Susirinkimo ID: 749 9545 3692 , slaptažodis: tv8tNK

Statinio projekto vadovas__________Pavel Balbatunov ______________atest. Nr. A2173______________

                                                                                                  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-07-25

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Keturių gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatų, Parko g. 21, Kaišiadoryse, naujos statybos projektiniams pasiūlymams pritarta 2022-08-19.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė, patarėja Asta Stalaučinskienė

 

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS „ Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Miško g. 21, Stasiūnų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas “

 PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinių statybvietės adresas :

Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: Miško g. 21, Stasiūnų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav.,  4955/0006:227

 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1.)

Statybos rūšis: Rekonstravimo projektas

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

MB „Rinkis namą“, Veiverių g. 9B-62, mob. Tel.: 8 615 86546

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546

 1. Statytojas:
 2. S.
 3. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 (2022-07-19 iki 2022-08-03) bei  Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www. kaisiadorys.lt.

 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2022 08 03 iki 16:00 h.

 Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com. Tel. 861586546

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Serbentyno g.1, Kaišiadorys,  2022 08 03, 15-16 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-07-22

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Kitos (fermų) paskirties pastato (karvidės) ir kitos paskirties inžinerinio statinio (skysto mėšlo kauptuvo), Gurelių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

Statybvietės adresas: Gurelių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 4970/0004:183

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatas ir kitos paskirties inžinerinis statinys

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Planuojama statinių projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: 2022 - 2023 m.

Statytojas: J. Ž.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Statybos valdymo biuras“, Gedimino g. 47-311, Kaunas,

tel. Nr.: 8 37 206356, el. p.: info@svbcentras.lt

Projekto vadovas: Asta Kokienė, tel. Nr.: 8 650 56266, e.paštas: asta.kokiene.svb@gmail.com

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2022 m. birželio 23 d. – liepos 11 d.: UAB „Statybos valdymo biuras“ patalpose, Gedimino g. 47-311, Kaunas, laikas: I – V 9:00-17:00

Pateikus prašymą, visa projektinė informacija gali būti pateikiama elektroniu paštu.

Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.kaisiadorys.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti e.paštu: info@svbcentras.lt iki 2022 m. liepos 11 d. 16:45 val. ir viešojo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo duomenys: viešas susirinkimas vyks 2022 m. liepos 11 d. 16:45 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/81783722289?pwd=TXZKTWVScEtjdGlWTXlpQi92UWxXZz09

Susitikimo ID: 817 8372 2289

Slaptažodis: H8FFSs

Sklypo planas su statinių išdėstymu

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Stendas

Skelbimo patalpinimo data: 2022-06-20

---~~~~~~~---

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO / NAMO (UNIK.NR.: 4995-0001-9013), NARIMANTO G. 20, ŽIEŽMARIUOSE, KAIŠIADORIŲ R.SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ projektiniai pasiūlymai.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Gyvenamosios paskirties (vieno buto) namas;

Planuojamos ūkinės veiklos adresas: Narimanto g. 20, Žiežmariuose, Kaišiadorių r.sav.,

Statinio naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;

Projektavimo terminas – 2022 m.;

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (statytojas) – J. G.; Projektuotojas – MB „Moderni architektūra“ V. Krėvės pr. 82A, Kaunas.

Projekto vadovas – Raimonda Razulevičienė, tel. +370 600 01766 , el.p: architektai.kaunas@gmail.com;

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Pramonės g. 4A, Kaunas; el.p: architektai.kaunas@gmail.com, tel. 8-600-01766 nuo 2022-06-20 iki 2022–07–04 darbo dienomis, I-IV 10:00-16:00 val. ir https://www.kaisiadorys.lt;

Motyvuotas pastabas dėl projekto prašome teikti el. paštu architektai.kaunas@gmail.com iki viešo susirinkimo dienos (2022–07–05);

Viešinimas – viešas susirinkimas vyks 2022 m. liepos mėn. 05 d. 15.00 val., Žiežmarių seniūnijos patalpose, Žaslių g. 62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. Sav.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-06-17

---~~~~~~~---

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti “ Vieno buto gyvenamo namo 1A1mp (unik.Nr.4992-8000-7015) A. Ažubalio g. 8, Žiežmariai,
Kaišiadorių r. sav. rekonstravimo projekto. Avarijos grėsmės pašalinimo” projektiniai pasiūlymai.
Statybos adresas, žemės sklypo plotas
A. Ažubalio g. 8, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. (skl.kad.Nr. 4972/0011:21), 1559 m²
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis
6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Projektuotojas UAB „Baltoji linija“, įmonės kodas 304450510, adresas: Veiverių g. 134-411, Kaunas. Projekto vadovė Jurgita Masaitienė, tel.: 8-656-99651, el. paštas: baltojilinija@gmail.com
Statytojas Statytojas: V. L.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/statyba-infrastruktura-irurbanistika/projektiniai-pasiulymai/ ir projekto rengėjų patalpose darbo dienomis iki 2022-06-29 (imtinai), darbo valandomis nuo 9.00-11.30 val. ir 13.30-17.00val., adresu: Veiverių g. 134-411, Kaunas (4 aukštas, 411 k.).
Informacija teikiama: tel. 8-656-99651 ir el. paštu: baltojilinija@gmail.com
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu iki viešo susirinkimo.
Kontaktai: adresas Veiverių g. 134-411, Kaunas (4 aukštas, 411 k.), tel. 8-656-99651 ir el. paštas: baltojilinija@gmail.com
Viešasis projektinių pasiūlymų sprendinių susirinkimas įvyks Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių)
projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ 61.8 p. viešas susirinkimas/aptarimas vyks nuotoliniu būdu.
Projektinių pasiūlymų aptarimas bus vykdomas viešos transliacijos būdu (nuotoliniu būdu), 2022-06-29, nuo 16:00 val.. Jos metu bus galima teikti paklausimus, pasiūlymus.
Transliacijos nuoroda https://us02web.zoom.us/j/83060949732?pwd=Sk52eUtJclRkM09vODJ3Z2U4VWUxUT09
Meeting ID: 830 6094 9732
Passcode: 504841

Skelbimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-06-07

---~~~~~~~---

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti ŪKIO PASTATŲ 2I1M IR 3I1M REKONSTRAVIMO FORMUOJANT VIENĄ TURTINĮ VIENETĄ IR NAUJO ŪKINIO PASTATO STATYBOS, ADRESU KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIS, SLAVŲ G. 11, SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas: KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIS, SLAVŲ G. 11.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija:rekonstruojami statiniai yra Igr nesudėtingi statiniai:

*pastatas – ūkio pastatas, 3I1m, un. Nr. 4990-0928-7390 daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio.

*pastatas – ūkio pastatas, 2I1m, un. Nr. 4990-0928-7369, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio.

Pastatai vieno aukšto, sublokuoti, būklė – bloga.

Po rekonstravimo paskirtis nesikeis. Statomas naujas Igr. Nesudėtingas statinys pastatas – ūkio pastatas, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio.

Sklype yra gyvenamas namas. Sekančiais projektais numatom jį rekonstruoti.

 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:Rita Kavaliauskaitė, individualios veiklos kodas 109407, architektė, projekto vadovė Rita Kavaliauskaitė, el. p.: ritakavarch@gmail.com, tel. Nr.: +370 671 23522.
 2. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius): architektė Rita Kavaliauskaitė, el. p.: ritakavarch@gmail.com.
 3. Statytojas:VOLDEMARAS KADYS, Biržiškų g. 1A-13, Kaunas, Mob: +370 60890311, el.p.: valdas@e-data.lt.
 1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  Adresas: Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r., tel.: +370 698 46 386, laikas: darbo laiku (darbo dienomis) iki 2022-06-13d ( 8:00 - 17:00 val.), Kaišiadorių rajono savivaldybės svetainės adresu: https://kaisiadorys.lt/
 1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2022-06-13 elektroniniu paštu ritakavarch@gmail.com, telefonu: 867123522.
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  2022-06-14d, 16:00-17:00val. Viešas susirinkimas vyks Kruonio mstl.seniūnijos salėje, adresu Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.,

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-06-02

---~~~~~~~---

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kruonio k., Ymastos g. 5, sklypo kad. Nr.: 4928/0006:468 Kruonio k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Elterna“ projekto vadovas Tomas Savukynas, tomas.savukynas@elterna.lt , +370-618-45212

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Bevielės technologijos, UAB, į.k. 304919819, Vytauto g. 55, Žiežmariai, LT-56242 Kaišiadorių r., audrius@bevielestechnologijos.lt; +37065255073

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „Elterna“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120, +370-626-32182, darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-06-20 (imtinai):

 • elektroniniu paštu (info@elterna.lt)
 • paštu (Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-06-20, 17:00 val.

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:    https://us06web.zoom.us/j/81916136606?pwd=VlJaMHBZVG5zNlF2TUkxWnpUZWNidz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-31

---~~~~~~~---

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kruonio k., Ymastos g. 5, sklypo kad. Nr.: 4928/0006:468 Kruonio k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Elterna“ projekto vadovas Tomas Savukynas, tomas.savukynas@elterna.lt , +370-618-45212

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Bevielės technologijos, UAB, į.k. 304919819, Vytauto g. 55, Žiežmariai, LT-56242 Kaišiadorių r., audrius@bevielestechnologijos.lt; +37065255073

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „Elterna“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120, +370-626-32182, darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-06-20 (imtinai):

 • elektroniniu paštu (info@elterna.lt)
 • paštu (Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-06-20, 17:00 val.

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:    https://us06web.zoom.us/j/81916136606?pwd=VlJaMHBZVG5zNlF2TUkxWnpUZWNidz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-31

---~~~~~~~---

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aec980331fa814c
17bd0ed6246b90c67e%40thread.tacv2/1653576012154?context=
%7b%22Tid%22%3a%22ae4d9b56-9f0f-4eaa-9bdb-
26b65163be4a%22%2c%22Oid%22%3a%22ce941843-e8a5-
4fbe-8139-55cc7bc103dc%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-31

---~~~~~~~---

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų Kaišiadorių r. sav. rekonstravimo projektas

Statinio pavadinimas: Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas (II gija) atkarpų Kaišiadorių r. sav. rekonstravimo projektas

Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Kaišiadorių r. sav. Pravienšikių ir Rumšiškių sen. teritorija.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Magistralinis dujotiekis (Inžineriniai tinklai)

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis: 2021 m. III ketvirtis  – 2022 m. IV ketvirtis.

Statytojas: AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel. +370 604 01456;

Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, Tel. +370 (37) 323 209.

Architektas: Arminas Brazauskas, el.paštas: a.brazauskas@ardynas.lt

Statytojo įgaliotas asmuo: Projekto vadovas Egidijus Lepeška, tel.: +370 627 96766, el. paštas: e.lepeska@ardynas.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ardynas“ patalpose Gedimino g. 47, Kaune, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. iki 2022 m. birželio 16 d. ir Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu Egidijui Lepeškai adresu Gedimino g. 47, Kaunas, LT-44242 arba el. paštu: e.lepeska@ardynas.lt arba viešojo susirinkimo metu.

Pasiūlymų teikimo terminas: iki 2022 m. birželio 16 d.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2022 m. birželio 16 d. 15:00-16:00 val.

Viešo susirinkimo vieta (adresas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Jungtis adresu: https://tinyurl.com/yt568m86

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-31

---~~~~~~~---

 

INŽINERINIŲ TINKLŲ (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO) PAUKŠTININKŲ G. IR PRAMONĖS G., KAIŠIADORYSE, STATYBOS PROJEKTAS

Statybos geografinė vieta: Paukštininkų g., Pramonės g. Kaišiadorys

Statinių paskirtis: Inžineriniai tinklai – vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: - nesuformuota valstybinė žemė.

Statytojas: Kaišiadorių raj. savivaldybė (kodas 111102630 ), adresas - Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas - dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20 450, (8 346) 20 441,

Užsakovas: Kaišiadorių raj. savivaldybės administracija (kodas 111102630 ), adresas - Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas - dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20 450, (8 346) 20 441,

Projektuotojas: UAB "Patvanka", Savanorių pr. 192, Kaunas, el. paštas - info@patvanka.lt, tel. 8-698-38296,

Projekto vadovas: Gediminas Kemzūra, el. paštas - gediminas@patvanka.lt, tel.8-698-38296.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt;
 • Iki 2022.06.14 darbo dienomis 8:00-17:00 projektuotojo patalpose adresu Savanorių pr. 192-914, Kaunas arba nuotoliniu būdu iš anksto susisiekus tel. 8 698 38296 arba el. paštu gediminas@patvanka.lt

Stendo įrengimo data - 2022-05-30d.,

Stendo išmontavimo data -2022-06-14d.

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, siunčiant laišką adresu - UAB "Patvanka", Savanorių pr. 192-914, LT-44150 Kaunas arba el. paštu gediminas@patvanka.lt, per visą 10 dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pabaigos ir jos metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti duomenys, kontaktai;
 2. Pasiūlymo teikimo data;
 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks:  2022m. birželio  14d. 16:00 val.

Projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, ZOOM platformoje, nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/8062754362

Meeting ID: 806 275 4362

Passcode: 4xpAZD

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-31

---~~~~~~~---

 

Pranešimas apie rengiamus „ Gamybos paskirties pastato (unik. Nr. 4998-8004-4052) paskirties keitimo į garažų paskirties pastatą Bartaičių g.11, Gudienos k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., kapitalinio remonto projektas“  projektinius pasiūlymus

 1. Statinių statybvietės adresas : Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: Bartaičių g.11, Gudienos k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav.,, 4912/0005:65 Gudienos k.v..
 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų (7.7.) Statybos rūšis: Kapitalinis remontas  (paskirties keitimas) Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. Tel.: 8 615 86546 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546
 1. Statytojas: MB „Gudservisas“
 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 (2022-05-09 iki 2022-05-25) bei  Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www. kaisiadorys.lt.
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2022 05 25 iki 17:00 h.  Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com. Tel. 861586546
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Serbentyno g.1, Kaišiadorys,  2022 05 25, 16-17 val. Viešas susirinkimas papildomai bus pasiekiamas ZOOM platformoje Projektinių pasiūlymų viešinimas papildomai bus pasiekiamas ZOOM programa. Prisijungimo duomenys:  Personal Meeting ID 577 392 4134 Pascode   3sRVim  https://us04web.zoom.us/j/5773924134?pwd=dTlFN09KVytWaHlRQVhKcU12VkVFZz09

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-13

---~~~~~~~---

VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ JŲ DALIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ JŲ DALIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS


Statinių statybvietes adresas : Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J.Aisčio  4A KAD NR. 4950/0005:290

Objektas: Administracinis pastatas. Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J.Aisčio 4A. Statybos   projektas

Projektinius pasiulymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo duomenys:  Kęstutis Žukauskas e-paštas: archiholic@inbox.lt tel .nr. :   +37067400440

Statytojas : UAB "INTERBANGA"      buveinės adresas: Taikos pr. 88a-601, Kaunas, e-paštas: gepro@inbox.lt, tel .nr. :  +370671600000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Vilniaus m sav., Vilnius, Varšuvos g. 12, arba teikiant prašymą e-paštas: archiholic@inbox.lt telefono numeris: +37067400440 laikas: darbo dienomis, nuo 11.00 - 15.00, suderinus  telefonu iki 2022 05 17

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenes atstovai projektuotojui gali teikti pasiulymus dėl projektinių pasiūlymų: iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiulymus projektuotojui galima el. paštu archiholic@inbox.lt iki viešo susirinkimo  pabaigos.

Viešas susirinkimas vyks (adresas, laikas): 2022-05-17 16:00

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:   https://teams.live.com/meet/9458633045633

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2022-05-02

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Topolių g. 23, Pyplių k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., sklypo kad. Nr.: 4912/0001:70

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Elterna“ direktorius Tomas Andriuškevičius, info@elterna.lt, +370-626-32182

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Plastic chips“, į.k. 126360316, Topolių g. 23, LT-56103 Kaišiadorių r. sav., info@plasticchips.eu;  +370-679-66772

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: MB „Elterna“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120, darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2022-05-11 (imtinai):

 • elektroniniu paštu (info@elterna.lt)
 • paštu (Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2022-05-11, 17:00 val. Nuotolinio prisijungimo nuoroda:  https://us06web.zoom.us/j/87977841819

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2022-04-27

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Sandėliavimo paskirties pastatų, Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k. Šv. Florijono g. 15, statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k. Šv. Florijono g. 15 (skl. kadastr. Nr.4945/0002:85)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Esama žemės sklypo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija: Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Numatoma statinių paskirtis  - Sandėliavimo paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projekto vadovas – Aida Mitkienė, mob. tel. +370 687 12331, aida.mitkiene@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB “Arostė”, Kaišiadorių r. sav., Dovainonys, Gedimino g. 24, info@aroste.lt, tel.: +37034646699

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kaišiadorių rajono savivaldybės svetainėje www.kaisiadorys.lt. Ir  Kaišiadorių r.sav., Pravieniškės, Pravieniškių g. 37,  tel.: +37034646699, darbo dienomis 9-16 h iki 2022-05-09.  

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti adresu: Kaišiadorių r.sav., Pravieniškės, Pravieniškių g. 37 ir el. paštu:  info@aroste.lt, aida.mitkiene@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas ivyks 2022-05-10 (antradieni) 17.00 val. 

Statytojui pageidaujant - nuotoliniu budu, prisijungus Zoom : https://us06web.zoom.us/j/84167851739?pwd=eVdZZXMrSXo4NFFhTm01cXZhWFFGdz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2022-04-27

---~~~~~~~---

 

LENTVARIO TRAUKOS PASTOTĖS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), geležinkelio el. kontaktinio tinklo (ruože Kaišiadorys -Radviliškis) Kaišiadorių r.sav. , Jonavos r.sav., Kėdainių r.sav., Radviliškio r.sav., projektiniai pasiūlymai

Žemės sklypo adresas: Kaišiadorių rajono savivaldybė

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 4960/8001:1; 4932/8001:2; 4918/8001:3

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statybos rūšis: Nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: Neypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: 9.6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai pagal [3.14])  – kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. Nr. +37068257569, el. paštas: vberucka@inabelec.lt, įgaliotas atstovas Vytautas Beručka.

SPV Maria Jose Cepeda, tel. +37068257569, el. paštas: mjcepeda@elecnor.com

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, +370652693353, el. paštas: info@LTGinfra.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2022-05-09  Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu:

Iki 2022-05-09  darbo dienomis 9:00-17:00 Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, el.paštas: vberucka@inabelec.lt; mob.tel. +37068257569

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2022-05-09.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Atsižvelgus į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-05-09 15:00 Katedros g. 4, Kaišiadorys. Esant ekstremaliai situacijai susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://meet.google.com/hcz-dbxk-uex?authuser=0

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2022-04-27

---~~~~~~~---

 

SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ  RUMŠOS G. 36, RUMŠIŠKIŲ MSTL., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,  STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statybos vieta - Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.
Žemės naudojimo paskirtis
- Kita

Žemės naudojimo būdas - Visuomeninės paskirties teritorijos  
Projektuotojas 
- MB “Archveda” Nemuno g. 14-4A, LT-44294, Kaunas, tel. +370 699 45904, el. paštas v.juskauskaite@gmail.com

Statinio architektas – Vinga Juškauskaitė  kvalif. atestato Nr. A 1538, tel. 8 699 45904, el. paštas v.juskauskaite@gmail.com

Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, tel. 8 346 20480, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės 318 kab.  (Katedros g. 4, Kaišiadorys)  nuo 2022-04-26 iki 2022-05-10, nuo 15:00 val iki 16:00 val. kasdien, darbo dienomis ir  Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt
Teikti nuomonę ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2022-05-10, 15 val. elektroniniu paštu v.juskauskaite@gmail.com arba viešo susirinkimo metu.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-05-10 17.30 val. (https://us02web.zoom.us/j/86773965986?pwd=Qkd1TElHckpkZDgxZi9MclN3M2pjUT09)

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-04-19

---~~~~~~~---

Skelbimas apie projektuojamą statinį

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti, Ūkinio pastato (pirties) ir automobilių stoginės adresu Įlankos g. 14, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių rajono sav. statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

1. Statinio adresas: Įlankos g. 14, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių rajono sav., 4950/0004:74 Rumšiškių k.v.

2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Ūkinis pastatas (pirtis), kiti inžineriniai statinia (automobilių stoginė).

3. Statybos rūšis. Nauja statyba.

4. Statinio kategorija. Ūkinis pastatas– II gr. nesudėtingas statinys, automobilių stoginė – I gr. nesudėtingas statinys.

5. Statytojas: R. L.

6. Projektuotojas: UAB „KAPSAI“, Kapsų g -77-1. įmonės kodas 304148978. Elektroninis pašto adresas: info@kapsunamai.lt, Tel.Nr..: +370 699 47174.

7. Projekto architektai / autoriai: (PV) Joseb Garanašvili, (arch.) Ainis Balsys.

8. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis, susitarus, iki 2022-04-14 d. 10-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Kapsų g 77, telefonu: +370 699 47174, elektroniniu paštu:
info@kapsunamai.lt, arba Jonavos raj. savivaldybės interneto svetainėje https:/ / kaišiadorys .lt / skelbimų gyventojams skiltyje. Projektiniai pasiūlymai – teikiami raštu iki viešo susirinkimo. Iki 2022-04-14.

9. Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, susitarus, iki 2022-04-14 d. 10-17 val. projektuotojų būstinėje: Kaunas, Kapsų g 77, telefonu: +370 699 47174, elektroniniu paštu: info@kapsunamai.l t . Teikiant pasiūymus projektuotojams, turi būti nurodyti: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, susisiekimo duomenys (tel. nr., el pašto adresas ir kt.), pasiūlymo teikimo data, informacija ir pasiūlymų pagrindimo motyvai.

10. Viešas susirinkimas įvyks 2022-04-14, 15:30 val., nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (nuoroda). Projektinius pasiūlymus – teikti iki viešo susirinkimo. Iki 2022-04-14. Jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali padėtis (karantinas), viešas susirinkimas (svarstymas) vyks internetinio vaizdo transliavimo (nuotoliniu) būdu. Nuoroda į 2022-04-14., 15:30 val. viešo svarstymo vaizdo transliavimą: https://zoom.us/j/3766647005. Kilus klausimams dėl vaizdo transliacijos kreiptis telefonu +370 699 47174.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-03-31

---~~~~~~~---

Skelbimas apie projektuojamą statinį

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio saulės elektrinės Naujažerio g. Žasliuose, Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

Statybos vieta: Naujažerio g., Žasliai, Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav.

Žemės sklypo kadastro numeris: 4970/0002:348.

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės naudoji būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statybos rūšis: naujo statinio statyba.

Statinio būsima kategorija: neypatingasis statinys.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys.

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai.

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: saulės elektrinės.

Saulės elektrinės galia – iki 249,9 kW

Projektinius pasiūlymus parengė: V. Lavos individuali įmonė. Projektuotojas Vilius Lava, el. p.: vileisiol@gmail.com, tel Nr.: +370 615 83824.

Statytojas: G. Kanaševičiaus personalinė įmonė ­„Desė“, Naujažerio k., LT-56413 Kaišiadorių r., el. p.: alygijus@dese.lt, tel. Nr.: +370 346 43760.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 15 val. iki 17 val. tel Nr.: +370 615 83824; https://kaisiadorys.lt/ iki 2022-03-31 17 val.

Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima raštu adresu Mindaugo g. 13-21, LT-89212 Mažeikiai, arba el. paštu vileisiol@gmail.com iki 2022-03-30 17 val.

Viešas susirinkimas vyks 2022-04-01 15 val. https://meet.google.com/eht-miug-jum

Norintys dalyvauti dėl prisijungimo turi kreiptis el. p.: vileisiol@gmail.com iki 2022-03-30 17val.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-03-15

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO  GEDIMINO G.139, KAIŠIADORYS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinių statybvietės adresas : Gedimino g.139, Kaišiadorys. Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 4918/0065:427  Kaišiadorių k.v.
 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS (7.3.) Statybos rūšis: NAUJA STATYBA Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. Tel.: 8 615 86546. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546
 1. Statytojas: UAB „DIVENDA“
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 (2022-03-10 iki 2022-03-29) bei Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt.
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2022 03 29 iki 17:00 h. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com. Tel. 861586546
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Serbentyno g.1, Kaišiadorys ,  2022 03 29, 16-17 val. (projektuotojo patalpose). Projektinių pasiūlymų viešinimas papildomai vyks ZOOM platformoje.SVARSTYMAI PAPILDOMAI VYKS NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, ZOOM platformoje :

Personal Meeting ID 577 392 4134

pascode : 3sRVim

https://us04web.zoom.us/j/5773924134?pwd=dTlFN09KVytWaHlRQVhKcU12VkVFZz09

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-03-10

---~~~~~~~---

Sporto paskirties inžinerinio statinio ir susisiekimo komunikacijų Gedimino g. Kaišiadorių m., rekonstravimo projektas

Sporto paskirties inžinerinio statinio ir susisiekimo komunikacijų Gedimino g. Kaišiadorių m.,...

Statybos vieta - Gedimino g. 38, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.
Žemės naudojimo paskirtis
- Kita

Žemės naudojimo būdas - Visuomeninės paskirties teritorijos  
Projektuotojas 
-MB “Archveda” Nemuno g. 14-4A, LT-44294, Kaunas, tel. +370 699 45904, el. paštas v.juskauskaite@gmail.com

Statinio architektas – Vinga Juškauskaitė  kvalif. atestato Nr. A 1538, tel. 8 699 45904, el. paštas v.juskauskaite@gmail.com

Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, tel. 8 346 20480, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės 309 kab.  (Katedros g. 4, Kaišiadorys)  ir V. Giržado progimnazijoje pirmame aukšte pas budėtoją (Paukštininkų g. 5 , Kaišiadorys) nuo 2022-03-01 iki 2022-03-15, nuo 15:00val iki 16:00val. kasdien, darbo dienomis ir  Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt
Teikti nuomonę ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2022-03-15, 15 val. elektroniniu paštu v.juskauskaite@gmail.com arba viešo svarstymo metu.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-03-15 17.30 val. (dėl prisijungimo nuorodos susisiekti su Kaišiadorių rajono savivaldybe telefonu 8 647 08 014).

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2022-02-28

---~~~~~~~---

Kitos paskirties inžinerinio statinio – plovyklos nuotekų valyklos (naftos skirtuvas) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6, statybos projektas

Statytojas: AB „Ignitis gamyba“

Projektinius pasiūlymus rengia: UAB “Ekologiniai projektai”

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio – plovyklos nuotekų valyklos (naftos skirtuvas) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6, statybos projektas

Žemės sklypo rodikliai: Adresas:  Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6. Žemės sklypo kadastro: Nr. 4928/0007:77

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektų vadovas Kęstutis Kabakas, atest. Nr. 13905, el.p. ekologiniaiprojektai@gmail.com, tel. nr. +3706 8377067;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Draugystės g. 19-354, Kaunas; Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešojo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2022-01-28 9.00 val. Tel. Nr. +3706 5924680 El. p. ekologiniaiprojektai@gmail.com 

Raštu adresas:  Draugystės g. 19-354, Kaunas

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu nurodytu adresu ar elektroniniu paštu iki viešojo susirinkimo.

Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdų 2022 m. sausio 31 d. 15.20 val.

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu prisijungimo nuoroda - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUxNWNlNmUtNzE1OC00MTMzLWIwNGQtNWRmN2M4NDM0YWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e339873c-add7-4648-b4f0-0967f70ec9b2%22%2c%22Oid%22%3a%22a2884dd7-597e-48a4-836b-f79fb6659ce7%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2022-01-10

---~~~~~~~---

Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Radviliškis, inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), AT1 autotransformatorinės Didžioji g., Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorys, statybos projektas

Stendo įrengimo data:    2021 12 16 (X=529656 Y=6080878)

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2022 01 05

INFORMACIJA SKELBIMUI LENTVARIO TRAUKOS PASTOTĖ

Projekto pavadinimas: Geležinkelio ruožo Kaišiadorys – Radviliškis, inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), AT1 autotransformatorinės Didžioji g., Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorys, statybos projektas

Žemės sklypo adresas: Didžioji g., Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorys.

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 4918/8001:3.

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija.

Statybos rūšis: Nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: Nesudėtingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: .6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. Nr. +37068257569, el. paštas: vberucka@inabelec.lt, įgaliotas atstovas Vytautas Beručka.

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt, SPV Dr. Ričardas Padegimas, tel. +37061006322, el. paštas: ricardas.padegimas@e-pi.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, +370652693353, el. paštas: info@LTGinfra.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2022-01-05  Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://kaisiadorys.lt/ ;

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu:

Iki 2022-01-05  darbo dienomis 8:00-15:00 „Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, el.paštas: vberucka@inabelec.lt; mob.tel. +37068257569

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2022-01-05.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Atsižvelgus į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-01-05 15:00 tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą:

https://meet.google.com/nme-myao-nqv?authuser=0

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija 1

Vaizdinė informacija 2

Skelbimo patalpinimo data: 2022-01-03

---~~~~~~~---

INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ:

STATYTOJAS:

D. Ž.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

NEGYVENAMŲJŲ POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, RUMŠIŠKIŲ G. 11, GRABUČIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

STATYBVIETĖS ADRESAS:

RUMŠIŠKIŲ G. 11, GRABUČIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. SKLYPO KAD. NR. 4950/0006:354 RUMŠIŠKIŲ  K.V.

PASTATO NAUDOJIMO

PASKIRTIS:

POILSIO

STATYBOS RŪŠIS:

NAUJA STATYBA

PROJEKTUOTOJAS:

UAB ARCHAS Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas info@archas.lt

Direktorius Gintaras Čepurna +370 699 11202 gintaras@archas.lt

SPV Jolita Slendzoka +370 655 01890 jolita@archas.lt

PASTATO ARCHITEKTŪROS AUTORIAI:

Arch. Tomas Kuleša +370 618 86127 tomas@archas.lt

SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2021-12-03 iki 2021-12-28, darbo valandomis Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaune. Informacija teikiama: el. paštu jolita@archas.lt ir mob. Tel.: +370 655 01890. Projektiniai pasiūlymai viešinami Kaišiadorių  rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje adresu: https://kaisiadorys.lt/search?q=projektiniai+pasiulymai

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

PATEIKIMAS:

Pasiūlymus ,,Dėl projektinių pasiūlymų sprendinių“ galima teikti projektuotojui el. paštu jolita@archas.lt arba raštu projektuotojo nurodytu adresu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

VIEŠASIS SUSIRINKIMAS:

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-28; 16:00;

Viešo svarstymo procedūros karantino sąlygomis – tik elektroniniu būdu. Norintys dalyvauti siųskite pranešimą nurodytu el. paštu, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Transliacijos nuoroda: https://bbf.lt/ip5bI

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTlhYTNkYjItOTgxNy00YWE5LWJiMzYtZGNhZDY4YWNiZmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb9d26a3-ed21-44a9-81ea-18e196415597%22%2c%22Oid%22%3a%2289c77d35-b4fd-40f3-ba6b-0cb9342ce2ed%22%7d

Viešo svarstymo procedūros - ne karantino metu projektinių pasiūlymų viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

STENDAS STATYBOS SKLYPE:

Stendas įrengtas  2021-12-06  Stendas išmontuojamas 2021-12-28

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija (Brėžiniai)

Skelbimo patalpinimo data: 2021 12 03

---~~~~~~~---

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų (1F1p, 2F1p) , rampos (1f1g) rekonstravimo ir paskirties keitimo į gamybos paskirties pastatą Vytauto Didžiojo g.95B, Kaišiadorys, projektas.

Statybvietės adresas: KAIŠIADORYS, Vytauto Didžiojo G.95B, SKLYPO KAD. NR. 49180030:12;

Statinio naudojimo paskirtis: GAMYBOS PASKIRTIES PASTATAI;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo kontaktai: Povilas Malijauskas, tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com, Serbentyno g.1, Kaišiadorys;

Statytojas: UAB „Anexo“ Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti nuotoliniu būdu Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir projektuotojo patalpose, nuo 2021-12 01 iki 2021-12-17, ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui el. paštu, rinkisnama@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Vadovaujantis Aplinkos ministerijos raštu Nr. (14)-D8(E)-V9-1050, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje galioja ekstremali situacija ir pagal STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertizė 68 punkto nuostatas, esant tokiai situacijai ir savivaldybei uždraudus renginius uždarose patalpose, projektinių pasiūlymų aptarimas vyks 2021-12-17, 16 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą iš anksto (iki 2021-12-17) užsiregistravus:

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79759277549?pwd=SUJFNkE4akhpMkhLUTFqcVZJSTE2dz09 Meeting ID: 577 392 4134 Passcode: zZ7wg5

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 12 01

---~~~~~~~---

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ „PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO, GEDIMINO G. 135B, KAIŠIADORYSE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI“

Rekonstruojamo ir naujai statomo statinių statybvietės adresas: Gedimino g. 135B, Kaišiadorių m.;, žemės sklypo kadastrinis Nr. 49.18/0066:14

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija: Pastato naudojimo paskirtis – paslaugų (dirbtuvės);. Kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB „Merkevičius ir partneriai“, į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projekto vadovas Nerijus Sakalauskas, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel.+370 680 81708.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): G. Subačiaus individuali transporto įmonė, į./k. 158914777, adresas Lelijų g. 5, Plaskūnų k., Kaišiadorių r., Tel. +370 698 35512, El. paštas gstransportas@gmail.com.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/statyba-infrastruktura-ir-urbanistika/projektiniai-pasiulymai/1771. Terminas 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2021-12-20, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei Rimai Baltušienei, arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021-12-21 17:00 val. Karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu merkevicius.partneriai@gmail.com. Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/9015205282?pwd=WEkzeXNobDZsdmQzZG1xSjhQRkZzZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO GEDIMINO G. 135B, KAIŠIADORYSE, (KADASTRO NR. 4918/0066:14) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE NR. A, KEIČIANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR RIBĄ

Skelbimo patalpinimo data: 2021 12 01

---~~~~~~~---

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 11 24

---~~~~~~~---

Pranešimas apie parengtus „Magistralinio dujotiekio DN700 atšakos į Kaliningradą atkarpos Vosyliškių k., Užtakų k., DN350 atšakos Vilnius - Kaunas atkarpos Grabuciškių k., DN800 lupingo į Jonavos DSS atkarpos Triliškių k., Kaišiadorių raj. sav. rekonstravimo projektas“ projektinius pasiūlymus

1. Adresas: Vosyliškių k., Užtakų k., Grabuciškių k.,. Triliškių k., Kaišiadorių raj. sav. Žemės sklypuose: kad. Nr. 4950-0003-0012, 4400-1631-4253, 4400-1478-9238, 4400-1631-2837 ir valstybinio fondo žemėje.

2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Dujų tinklai (magistralinis dujotiekis)

3. Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio

4. Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, LT-48196, Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Dalius Kliūčius tel. +37068778525, el. paštas: dalius@hidroterra.lt 5. Statytojas: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel. (8 37) 5 2360855, el. paštas: info@ambergrid.lt

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: 2021 m. lapkričio 11 d. – 2021 m. gruodžio 02 d. Baltų pr. 40, LT-48196, Kaune (UAB „Hidroterra“ patalpose), darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11 val. (laiką iš anksto suderinti telefonu +37068778525) bei Kaišiadorių miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaišiadorys.lt.

7. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projektinių sprendinių galima teikti el. pašto adresu dalius@hidroterra.lt iki viešo susirinkimo.

8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio 02d. 15:00 val. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos, viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Norintys dalyvauti nuotoliniu būdu privalo užsiregistruoti, siunčiant pranešimą el. paštu dalius@hidroterra.lt . Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYyNWFhNDEtZjZhNy00NTdmLTlkZWItMGRhY2Q3NDc0YTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22570c9644-478b-4bad-8d64-58134ee7dd29%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 11 12

---~~~~~~~---

DUOMENYS PRANEŠIMUI

 1. Statinių statybvietės adresas :

PRIEMIESČIO G. 23A, GUDIENOS K., KAIŠIADORIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV.

Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4912/0004:455 GUDIENOS K.V.

 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAI (7.17)

Statybos rūšis: 7.1. NAUJO STATINIO STATYBA

Statinių kategorija: NEYPATINGIEJI STATINIAI

 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA “LAZDUONA”.

Į/K 158859918 . REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ . Tel. 868668515  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com Tel. 8 686 68515

 1. Statytojas:
 2. M. El. pašto adresas gintaras.matorka@gmail.com  Tel. 8 682 47168

PRIEMIESČIO G. 25, GUDIENOS K., KAIŠIADORIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. 

 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515

KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV.

NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE: kesgra

DARBO DIENOMIS IKI 17 VAL.

Kaišiadorių raj. savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ GALIMA TEIKTI RAŠTU: KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV., K. GRABAUSKUI, Tel. 868668515  IKI 2021 11 19 16 val.

El. paštas:  kestutisgra@gmail.com 

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, 2021 11 19  17:30 val. PRISIJUNGUS PER NUORODĄ:

https://us04web.zoom.us/j/73749656391?pwd=NEcycmF0cFcrc0lkZU9JTWVnNzBNdz09

Susirinkimo ID: 737 4965 6391

Slaptažodis: dAFKy6

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 10  28

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE VIEŠINAMUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Parko tarp L. Lekavičiaus ir Marių gatvių esančiuose sklypuose senosioms Rumšiškėms atminti statybos projektas

Statinio statybvietės adresas: Tarp L. Lekavičiaus ir Marių gatvių esantys sklypai Rumšiškėse

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti paskirties inžineriniai statiniai (3.26)

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Astijus Taujanskas

El. paštas: info@daliserdves.com  Mob. tel. +37069832661, +37067261115.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Astijus Taujanskas

El. paštas: info@daliserdves.com  Mob. tel. +37069832661, +37067261115.  

Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Rumšiškių seniūnija

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

                       Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Rumšiškių seniūnija, J. Aisčio g.1, Rumšiškių mstl., tel. : 8 687 72414.

Darbo dienomis: I-V nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val.

Savivaldybės interneto adresas: www.kaisiadorys.lt .

Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu adresu A. Jakšto g. 16-1, Kaunas, UAB "Dalis erdvės" arba elektroniniu paštu info@daliserdves.com iki 2021 m. lapkričio 16 d. 15 val.

Viešas susirinkimas vyks:

2021 m. lapkričio  16 d. 16.00 val. tiesioginės vaizdo transliacijos būdu, nuoroda pasijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/3096299797?pwd=bTVTcGxucGVoVE4rODRROGdXbHRYZz09

Meeting ID: 309 629 9797

Passcode: w0Q2AG

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 10  26

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panerių k. 4, Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės ūkio.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Eternia Solar LT, UAB, projekto vadovas Tomas Savukynas, savukynas.tomas@gmail.com , +370-647-30321

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Betliejaus Mergelės Marijos ėmimo į dangų ir šv. Brunono seserų kongregacija, juridinio asmens kodas 191844063, Panerių k. 7, Kaišiadorių r., Vienuolyno.statyba@gmail.com, +370-611-16882

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Eternia Solar LT, UAB Kauno g. 16, 5 aukštas, LT-03212 Vilnius, darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-11-12 (imtinai):

 • elektroniniu paštu (tomas@gmail.com)
 • paštu (Kauno g. 16, 5 aukštas, LT-03212 Vilnius)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-15, 17:00 val.

Nuotolinės video transliacijos nuoroda:  https://us06web.zoom.us/j/83832447397

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 10  26

---~~~~~~~---

Rengiamas garažų paskirties pastato,  Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r., statybos projektas

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
  Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r., 4912/0002:274 Gudienos k. v.;

 2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
  Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Žemės ūkio;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
  Garažų paskirties;

 2. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt;

 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
  UAB "Agrolinija", a.k. 125846781, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius mob. tel.: 865788560, el. paštas: info@agrolinija.lt;

 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
  Žirmūnų g. 22-44, Vilnius. Marius Balčiūnas, mob. tel.: 864709008, el. paštas: marius@inercija.lt, laikas iki 2021-11-09 (I-V 9-17 val.) Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko. Taip pat galima susipažinti miesto savivaldybės el. svetainėje;
 1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Pasiūlymus galima pateikti iki 2021-11-09 (viešo susirinkimo). Raštų Žirmūnų g. 22-44, Vilnius ir el. paštu marius@inercija.lt;

 2. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
  Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video konferencijos data 2021-11-09, laikas 00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0ZWZmNWUtYTBhYS00MDc1LWFiZDAtYTcwMGEzYzIyNWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b643eaef-9ef0-4f05-b557-8cd0a2864ca7%22%2c%22Oid%22%3a%221cff12d4-cafa-46fc-b24c-6c11ff87ce8d%22%7d

Skelbimo įrengimo data: 2021-10-22;

Skelbimo išmontavimo data: 2021-11-10;

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 10  21

---~~~~~~~---

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) specializuotos slaugos ir globos namų pastato Parko g. 18, Kaišiadorys, statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.
Statybos adresas: Parko g. 18, Kaišiadorys. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4918/0062:402 Kaišiadorių m. k. v
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
Projektuotojas: UAB “Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, Grigiškių g. 17, Kaunas. Projekto vadovė Laima Urbonienė, tel.: 868686534, uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt. Architektė: R. Razulevičienė, el. paštas: mbmorep@gmail.com
Užsakovas / statytojas: Strėvininkų socialinės globos namai, kodas 290796410, adresas: Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Kaišiadorių r..
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, arba darbo dienomis nuo 2021-10-13 iki 2021-11-03 darbo valandomis, Strėvininkų socialinės globos namuose, adresu: Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Kaišiadorių r.
Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt
Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui telefonu arba el. paštu iki viešo susirinkimo. Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt
Stendas sumontuotas 2021-10-15, stendas bus išmontuotas 2021-11-02
Viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-03, 15:00 val. adresu: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys (Kaišiadorių rajono savivaldybė salėje) arba jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali situacija arba karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86172334686?pwd=YUFRTGYrTGg0Y3J1Vi9HbjdSb1NDdz09
Meeting ID: 861 7233 4686
Passcode: ash7AZ

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 10  15

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) specializuotos slaugos ir globos namų pastato Parko g. 18, Kaišiadoryse, statybos projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė, patarėja Asta Stalaučinskienė

Pranešimo patalpinimo data: 2021 11 10

---~~~~~~~---

Objekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų Pamiškės g.11, Turloviškių k., Žiežmarių ap. sen., Kaišiadorių r. sav., projektiniai pasiūlymai

Statybvietės adresas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų Pamiškės g.11, Turloviškių k., Žiežmarių ap. sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamasis namas;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo kontaktai: Povilas Malijauskas, tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com, Serbentyno g.1, Kaišiadorys;

Statytojas: R. S. Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti nuotoliniu būdu Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir projektuotojo patalpose, nuo 2021-09 17 iki 2021-10-07, ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui el. paštu, rinkisnama@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Vadovaujantis Aplinkos ministerijos raštu Nr. (14)-D8(E)-V9-1050, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje galioja ekstremali situacija ir pagal STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertizė 68 punkto nuostatas, esant tokiai situacijai ir savivaldybei uždraudus renginius uždarose patalpose, projektinių pasiūlymų aptarimas vyks 2021-10-07, 16 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą iš anksto (iki 2021-10-07) užsiregistravus:

Join Zoom Meeting
Personal Meeting ID 577 392 4134

pascode: S2snM1

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija 1

Vaizdinė informacija 2

Skelbimo patalpinimo data: 2021 09  21

---~~~~~~~---

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

2021.09.15

Projektas: Kitos (fermų) paskirties pastato Strėvos g. 6A, Būblių k. Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas.
Projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas: Kaišiadorių rajono sav., Rumšiškių sen., Būblių k., Strėvos g. 6A.

Sklypo kadastro Nr.  4908/0006:55 Dovainonių k.v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Žemės ūkio.

Naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

Statinių naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18)

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

Projektinių pasiūlymų rengėjas: AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, įm. k. 147732969.
Projekto vadovas Vytenis Zokaitis, el. p. vzokaitis@pst.lt, mob. tel. +370 614 97565.
Architektė Genė Petruškevičienė, el. p. gene@pst.lt.

Statytojas: UAB „Investara“, Strėvos g. 6A, Būblių k., 56362 Kaišiadorių r. El. info@localocean.eu, tel. 867381521

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – http://www.kaisiadorys.lt/ 
arba Projektuotojo AB „Panevėžio statybos trestas“ Projektavimo skyriuje, adresu Ukmergės g. 219 Vilnius, nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. spalio 05 d., darbo dienomis iš anksto suderinus laiką telefonu  +370 614 97565  (tarp 8.00 ir 16.00 val.).
Informacija darbo dienomis darbo valandomis projekto vadovo teikiama telefonu +370 614 97565 ir el. paštu vzokaitis@pst.lt.

Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu vzokaitis@pst.lt  arba raštu, adresu: AB „Panevėžio statybos trestas“, Ukmergės g. 219, 07152 Vilnius iki 2021 m. spalio 5 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2021-10-05 dieną 15.00 val. nuotoliniu būdu- nuoroda pateikiama užpildžius dalyvių registracijos formą:

https://forms.gle/pCG23Zcin7WdJ2cu6

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 09 15

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Kitos (fermų) paskirties pastato Strėvos g. 6A, Būblių k. Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektiniams pasiūlymams pritarta.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė, patarėja Asta Stalaučinskienė

Pranešimo patalpinimo data: 2021 10  11

---~~~~~~~---

Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) specializuotos slaugos ir globos namų pastato Parko g. 18, Kaišiadorys, statybos projekto, projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas: Parko g. 18, Kaišiadorys.  Žemės sklypo kadastrinis Nr. 4918/0062:402 Kaišiadorių m. k. v

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)

Projektuotojas: UAB “Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, Grigiškių g. 17, Kaunas. Projekto vadovė Laima Urbonienė, tel.: 868686534, uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt.

Užsakovas / statytojas: Strėvininkų socialinės globos namai, kodas 290796410, adresas: Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Kaišiadorių r..

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, arba darbo dienomis nuo 2021-09-03 iki 2021-09-23 darbo valandomis, Strėvininkų socialinės globos namuose, adresu: Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Kaišiadorių r.

Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui telefonu arba el. paštu iki viešo susirinkimo. Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

Stendas sumontuotas 2021-09-07, stendas bus išmontuotas 2021-09-22

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-23, 15:00 val. adresu: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys (Kaišiadorių rajono savivaldybė salėje) arba jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali situacija arba karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/89643943690?pwd=a3dveExoRjVGUGNZNGJORFdTYlNTZz09

Meeting ID: 896 4394 3690

Passcode: Sx9DJ4

 

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 09 03

 

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) specializuotos slaugos ir globos namų pastato Parko g. 18, Kaišiadoryse, statybos projektiniams pasiūlymams nepritarta. Statytojams pasiūlyta koreguoti projektinius sprendinius ir kartoti viešinimo procedūrą teisės aktų nustatyta tvarka.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji architektė, patarėja Asta Stalaučinskienė

---~~~~~~~---

 

INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GULBYNĖS G., ŠEŠUVOS G. IR PAPARČIŲ G.) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS KAIŠIADORIŲ R. SAV., RUMŠIŠKIŲ SEN., SALOMIŠKIO K.“ parengtus projektinius pasiūlymus.

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris: Statiniai projektuojami žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-2291-7933, Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Salomiškio k. (adreso objektui adresas nesuteiktas).
 1. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (gatvės).
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; Projektuotojas: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“, Savanorių pr. 187-314, Kaunas, LT-50177 Projekto vadovas: Nerijus Jakulis (kvalifikacijos atestatas Nr. 23509) Kontaktinis asmuo, įgaliotas atstovauti Statytojui: Sandra Volosenko (kvalifikacijos atestatas Nr. 39388), tel. Nr.  +370 643 49378, el. paštas: sandra@tiprojektai.lt
 1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Libered“, į. k. 302282722, Draugystės g. 15B, LT-51228, Kaunas Kontaktinis asmuo, įgaliotas atstovauti Statytojui: Sandra Volosenko (kvalifikacijos atestatas Nr. 39388), tel. Nr.  +370 643 49378, el. paštas: sandra@tiprojektai.lt
 1. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje: www.kaisiadorys.lt Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Savanorių pr. 187, III a., Kaunas, nuo 8.00 val. iki 16.00 val. darbo dienomis. Kontaktinis tel. Nr. +370 643 49378, sandra@tiprojektai.lt Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. rugsėjo mėn. 16 d. 16.00 val. elektroniniu paštu info@tiprojektai.lt,  tel. Nr. +370 64349378, Savanorių pr. 187 III a., LT-50177, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešasis susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 16 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per TEAMS programą. Transliacijos duomenys bus pasiekiami užpildžius registracijos formą: https://forms.gle/qrn6o1Hy8Z4FB2jv5

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 08 27

---~~~~~~~---

GAMYBINIO PASTATO, GIRELĖS G. 22, KAIŠIADORYSE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS


Informuojame, kad vadovaujantis “Statybos įstatymo” 37 straipsniu “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių
projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Gamybinio pastato, Girelės g. 22, Kaišiadoryse, rekonstravimo projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Girelės g. 22, Kaišiadorys.

Statinio paskirtis: Gamybos

Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis: rekonstrukcija;

Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Projekto pavadinimas: GAMYBINIO PASTATO, GIRELĖS G. 22, KAIŠIADORYSE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė: UAB „GB technologijos“ (įm. k. 300005356), Laisvės alėja 8-1, Kaunas, tel. 8 698 36146, el. p.: gintautas@gbt.lt

Projekto vadovas: Gintautas Baranauskas

Statytojas: UAB „Gudobelė"

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais adresas: UAB „GB technologijos“ (įm. k. 300005356), Laisvės alėja 8-1, Kaunas
El. paštas: gintautas@gbt.lt, kontaktinis tel. 8 698 36146
Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9-13 val, 14-17 val. Iki 2021-08-10

Informacija, iki kada ir kaip viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Atskiru raštu iki 2021-08-10 elektroninio pašto adresu gintautas@gbt.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Projektiniai pasiūlymai viešai bus pristatyti susirinkimo metu 2021 m. Rugpjūčio mėnesį 10 d. (Antradienis) 15.00-16.00 val.

Suinteresuotiems asmenims nuorodą atsiųsime el. paštu, kreiptis adresu gintautas@gbt.lt

https://us05web.zoom.us/j/81426989777?pwd=Vnc0OEhiRlhweWpDTHZOKzIrcFZWQT09
Meeting ID: 814 2698 9777
Passcode: 99jJws

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 08 03

---~~~~~~~---

 

DUOMENYS PRANEŠIMUI

 1. Statinių statybvietės adresas :

LINŲ G. 6, BŪDIŠKIŲ K. KAIŠIADORIŲ R. SAV.  Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4955/0009:205 STASIŪNŲ K.V.

 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI (7.9)

Statybos rūšis: 7.2. STATINIO REKONSTRAVIMAS

Statinių kategorija: NEYPATINGIEJI STATINIAI

 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA “LAZDUONA”.

Į/K 158859918 . REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ . Tel. 868668515  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com Tel. 8 686 68515

 1. Statytojas:
 2. R. El. pašto adresas rimwemburya8@hotmail.com   Tel. 8 646 11660

SODŲ G. 18-11, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV. 

 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515

KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV.

NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE: kesgra

DARBO DIENOMIS IKI 17 VAL.

Kaišiadorių raj. savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ GALIMA TEIKTI RAŠTU: KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV., K. GRABAUSKUI, Tel. 868668515  IKI 2021 06 23 16 val.

El. paštas:  kestutisgra@gmail.com 

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, 2021 06 23  17:30 val. PRISIJUNGUS PER NUORODĄ:

https://us04web.zoom.us/j/76702975766?pwd=S0RtMU92c08wUVBUTmVaZlk4V05Jdz09

Susirinkimo ID: 767 0297 5766

Slaptažodis: f0ECis

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 06 09

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO G.139, KAIŠIADORYS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinių statybvietės adresas: Gedimino g.139, Kaišiadorys. Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 4918/0065:427  Kaišiadorių k.v.
 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS (7.3.) Statybos rūšis: NAUJA STATYBA Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. Tel.: 8 615 86546 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546
 1. Statytojas: UAB „DIVENDA“
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 bei  Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt.
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2021 06 04 iki 16:00 h. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com. Tel. 861586546
 2. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Serbentyno g.1, Kaišiadorys ,  2021 06 04, 15-16 val. (projektuotojo patalpose). VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, ZOOM platformoje : Personal Meeting ID 577 392 4134 pascode : 3sRVim

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 05 19

---~~~~~~~---

Informavimas apie numatomą statinio projektavimą

Statytojas: T. D.

Projektuotojas: Paulius Majauskas, ind. v. paž. Nr. 879855, PV atestato nr. A 2190

Statybos rūšis: rekonstravimas

Statinių kategorija: neypatingas

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Gojaus g. 20, Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto adresu Laisvės al. 59c-2, Kaune, darbo dienomis 10:30-12:00 ir 13:00-17:30 val. (tel.nr.: +370 642 95803) arba el. paštu pauliusmajauskas@gmail.com. Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2021 m. balandžio 30 d.

Viešasis susirinkimas: Viešasis susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio 30 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM programą. Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/81122210287?pwd=SmJXbWNRcEFmM29qU1BLckhyS3g5dz09

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 04 16

---~~~~~~~---

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Prekybos paskirties pastato Vytauto Didžiojo g. 35, Kaišiadoryse, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.
1. Pastato adresas: Vytauto Didžiojo g. 35, Kaišiadorys.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos.
3. Projektuotojas: MB “Projektų asorti”, el. p.: manoprojektas@gmail.com,
tel.: 861388755. P.V. Tomas Dirsė.
4. Statytojas: Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, tel.: 861388755.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2021 m. balandžio 2 d., 17:30 val., Katedros g. 4, Kaišiadorių rajono savivaldybėje arba karantino atveju nuotoliniu būdu https://www.facebook.com/100999358245918/live/ (būtina susitarti iš anksto, tel.: 861388755 arba el. paštu: manoprojektas@gmail.com). Nurodytu laikotarpiu projektinių pasiūlymų sprendiniai taip pat prieinami www.kaisiadorys.lt.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el. paštu  manoprojektas@gmail.com iki viešo susirinkimo dienos.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. balandžio 2 d., 17:30 val., Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, Kaišiadorių rajono savivaldybėje arba karantino atveju nuotoliniu būdu https://www.facebook.com/100999358245918/live/

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 03 17

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS PASTATO – PARDUOTUVĖ – GYVENAMASIS NAMAS PASKIRTIES KEITIMO Į PASTATĄ – PARDUOTUVĖ SU ADMINISTRACINĖMIS IR PASLAUGŲ PATALPOMIS GEDIMINO 112A, KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV. ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinio statybvietės adresas: Gedimino g. 112A, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS. Statinių kategorija: YPATINGAS STATINYS

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.

4. Statytojas: MP

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2021 03 29 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2021 03 29, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 03 09

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRAVIMO IR PIRTIES ASMENINIAM NAUDOJIMUI NAUJOS STATYBOS NERIES G. 10, RUSIŲ K., PALOMENĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinio statybvietės adresas: Neries g. 10, Rusių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4968/0002:363 Zūbiškių k.v.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GYVENAMOJI IR PAGALBINIO ŪKIO Statybos rūšis: NAUJA STATYBA IR REKONSTRAVIMAS. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.

4. Statytojas: MP

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2021 03 26 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2021 03 26, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 03 08

---~~~~~~~---

SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės, Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Pyplių k., statybos projektas Numatyta kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės, nauja statyba Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: Ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: vėjo elektrinė: Vėjo elektrinė 1vnt.; Aukštis su sparnuote iki 85m Pilnoji galia iki 500 kW, kuri bus ribojama pagal projektinius sprendinius.

Registro Nr.: 44/900356

Adresas:      

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1316-8460.

Žemės sklypo kadastro numeris: 4912/0002:789.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypų plotas: 2.8600 ha;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius  įgaliotas asmuo  Paulius Žymančius el. p.  projektai.et@gmail.com, tel.8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Relektra” į/k 158893183, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, tel. 8 698 33 069

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaisiadorys.lt  ir Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, tel. 8 603 50352, iki 2021-02-24 (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Atskiru raštu iki 2021-02-24 elektroninio pašto adresu projektai.et@gmail.com

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Vytenio g. 46, Vilnius  2021-02-24 15:30. Nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/86323255066

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 02 05

---~~~~~~~---

SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Benkūnų k., statybos projektas Numatyta kitos paskirties statinio, vėjo elektrinės, nauja statyba Žaslių seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: Ypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: vėjo elektrinė: Vėjo elektrinė 1vnt.; Aukštis su sparnuote iki 100m Pilnoji galia iki 2 MW, kuri bus ribojama pagal projektinius sprendinius

Registro Nr.: 44/2400052

Adresas: Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Benkūnų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5310-2562.

Žemės sklypo kadastro numeris: 4935/0004:229.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypų plotas: 0.1885 ha;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius  įgaliotas asmuo  Paulius Žymančius el. p.  projektai.et@gmail.com, tel.8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  UAB „Relektra” į/k 158893183, Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, tel. 8 698 33 069

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaisiadorys.lt  ir Vytenio g. 46, LT-03229 Vilnius, tel. 8 603 50352, iki 2021-02-24 (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  Atskiru raštu iki 2021-02-24 elektroninio pašto adresu projektai.et@gmail.com

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  Vytenio g. 46, Vilnius  2021-02-24 15:30. Nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/86323255066

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 02 05

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE VIEŠINAMUS STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Administracinio pastato, Gedimino g. 69, Kaišiadoryse, rekonstravimo ir paskirties keitimo iš administracinės (7.2) į kultūros (7.10) paskirties pastatą  projektas Statinio statybvietės adresas: Gedimino g. 69, Kaišiadorys Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai

Statybos rūšis:  Rekonstravimas

Žemės sklypo kadastrinis numeris:  4918/0042:14 Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas : Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis - kita.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Astijus Taujanskas El. paštas: info@daliserdves.com  Mob. tel. +37069832661.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Astijus Taujanskas El. paštas: info@daliserdves.com  Mob. tel. +37069832661.

Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys Darbo dienomis: I-V nuo 9.00  iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.00 val.; Savivaldybės interneto adresas: www.kaisiadorys.lt Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti raštu adresu A. Jakšto g. 16-1, Kaunas, UAB "Dalis erdvės" arba elektroniniu paštu info@daliserdves.com iki 2021 m. vasario 12  d. 15 val.

Viešas susirinkimas vyks: 2021 m. vasario mėn. 12  d. 15.00 val. tiesioginės vaizdo transliacijos metu, nuoroda pasijungimui: https://us04web.zoom.us/j/3096299797?pwd=bTVTcGxucGVoVE4rODRROGdXbHRYZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2021 01 26

---~~~~~~~---

Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų Didžioji g.20, Kaišiadoryse, statybos projektas

Statybvietės adresas: KAIŠIADORIŲ R. SAV., KAIŠIADORYS, DIDŽOJI G.20, SKLYPO KAD. NR. 49180031:8;

Statinio naudojimo paskirtis: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo kontaktai: Povilas Malijauskas, tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com, Serbentyno g.1, Kaišiadorys;

Statytojas: UAB „Ardvila“ Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti nuotoliniu būdu Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir projektuotojo patalpose, nuo 2021-01 13 iki 2021-01-29, ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui el. paštu, rinkisnama@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Vadovaujantis Aplinkos ministerijos raštu Nr. (14)-D8(E)-V9-1050, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje galioja ekstremali situacija ir pagal STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas, projekto ekspertizė 68 punkto nuostatas, esant tokiai situacijai ir savivaldybei uždraudus renginius uždarose patalpose, projektinių pasiūlymų aptarimas vyks 2021-01-29, 15 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą iš anksto (iki 2021-01-29) užsiregistravus:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79824033986?pwd=V0hGci9oWGtnZ25RK2pKRjZGV3JWZz09

Meeting ID: 798 2403 3986
Passcode: ABgm7h

Projektinis pasiūlymas

Skelbimo patalpinimo data: 2021 01 13

---~~~~~~~---

 

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ „KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO (SANDĖLIO), ŽASLIŲ K. 7, ŽASLIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ SEN., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žaslių k. 7, Žaslių sen., Kaišiadorių r.; Kad. Nr. 4970/0001:125 Žaslių k.v.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17); Neypatingasis statinys

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis

Naudojimo paskirtis – žemės ūkio.

Projektuotojas

Architektas

MB „E. Suvorovo projektavimo biuras“, Savanorių pr. 269-3, Kaunas.

E. Suvorov, tel.: +370 637 11040; el. paštas: archedvard@gmail.com

Statytojas

Ūkininkas M. S. Žaslių k. 7, Žaslių sen., Kaišiadorių r.,

Tel. +370 686 05441; el. p.: stepmarius@yahoo.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas

Savanorių pr. 269-3, Kaunas. El. paštas: archedvard@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (susitarus), tel.: +370 637 11040.

www.kaišiadorys.lt

Informacija apie visuomenės atstovų pasiūlymų ir pastabų teikimą

Pasiūlymus ir pastabas teikti iki 2021 m. sausio 27 d.

el. paštu: archedvard@gmail.com

Viešo susirinkimo data ir laikas

2021 m. sausio 28, 17:05 val.

Žaslių k. 7, Žaslių sen., Kaišiadorių r..

Galiojant LR vyriausybės nutarimui dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje, viešasis susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungimui: https://us04web.zoom.us/j/74468564628?pwd=R1M3QXFZVi91bmZjd1BET21qNkw1Zz09

Projektinis pasiūlymas

Skelbimo patalpinimo data: 2021 01 13

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS PRAVIENIŠKIŲ AGLOMERACIJOJE PROJEKTĄ.

OBJEKTO PAVADINIMAS: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje

STATYBVIETĖS ADRESAS: Ąžuolų g., Geležinkelio g., Miško g., Pravienos g., Rumšiškių g., Pravieniškių g., Sodų g., Stoties g., Vyšnių g., Saulėtekio g., Pašilės g., Totorių g., Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav.

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Vandentiekio tinklai [9.3], nuotekų šalinimo tinklai [9.5]

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO PROJEKTUOTOJO (JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS) ĮGALIOTO ATSTOVO(-Ų) DUOMENYS: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. T. Ševčenkos 14, Vilnius, Proj. vadovė – Danutė Sirutkaitienė, kval. atest. Nr. 31902Tel.: 865693570, danute@sipaslaugos.lt

STATYTOJAS: UAB „Kaišiadorių vandenys“. Adresas: Gedimino g. 137, LT-56173 Kaišiadorys. Telefonas: 834651664 El. paštas: info@kaisiadoriuvandenys.lt

SU PROJEKTINIAI PASIŪLYMAIS GALIMA SUSIPAŽINTI: Su projektu galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 9.00 – 17.00, suderinus laika telefonu) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kaisiadorys.lt

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS: Viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje. Tiesioginės transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/96457741876?pwd=RVFycFQ4bDV6UWlhdk5lbWUvVWtIdz09Susirinkimo identifikavimo numeris: 964 5774 1876Prisijungimo slaptažodis: vanduo Susirinkimas vyks 2021.01.06 d. 15 val. T. Ševčenkos 14, Vilnius

Projektinis pasiūlymas

Skelbimo patalpinimo data: 2020 12 15

---~~~~~~~---

Objekto pavadinimas: KOMERCINĖS PASKIRTIES, MEDIENOS GAMINIŲ (SĄNTVARŲ) PREKYBOS-EKSPOZICIJOS IR SANDĖLIAVIMO PASTATAS;

Statybvietės adresas: KAIŠIADORIŲ R. SAV., ŽIEŽMARIŲ APYL. SEN., BŪDIŠKIŲ K., ŽIEŽMARĖS G. 6, SKLYPO KAD. NR. 4955/0009:420;

Statinio naudojimo paskirtis: KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATAS;

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo kontaktai: Kęstutis Opolskis, tel. 861164829, kestas.arch@gmail.com, Juozapavičiaus g. 28, Vilnius;

Statytojas: UAB “TEAM41 SANTVARA“; Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti nuotoliniu būdu Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir projektuotojų tinklapyje lightgoform.com/projektiniai pasiulymai, nuo 2020-12-14 iki 2021-01-06, ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui el. paštu, kestas.arch@gmail.com iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: Vadovaujantis Aplinkos ministerijos raštu Nr. (14)-D8(E)-V9-1050, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikoje galioja ekstremali situacija ir pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 68 punkto nuostatas, esant tokiai situacijai ir savivaldybei uždraudus renginius uždarose patalpose, projektinių pasiūlymų aptarimas vyks 2021-01-06, 17 val. nuotoliniu būdu “VIBER” programėlės pagalba iš anksto (iki 2021-01-06) užsiregistravus projektuotojo el. paštu kestas.arch@gmail.com, ar telefonu 861164829.

Projektinis pasiūlymas

Skelbimo patalpinimo data: 2020 12 15

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO G. 59, KAIŠIADORYSE REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Žemės sklypas – un. Nr. 4918-0044-0016, skl. kad. Nr. 4918/0044:16. Adresas – Gedimino g. 59, Kaišiadorys.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Administracinė.

Statybos rūšis: Rekonstravimas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB ,,Archturis‘‘, PV Ramūnas Beinortas, el. paštas: archturisuab@gmail.com, tel. 8698 37353

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB ,,Master Group‘‘ (įm. k. 126179134), Dariaus ir Girėno g. 175, Vilnius; +370 686 54828; dominyka.andzejevska@mastergroup.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas UAB ,,Archturis‘‘; Mindaugo g. 16, Vilnius; tel. 85 2332986; I-V 9:00-17:00val. ir https://kaisiadorys.lt/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymai teikiami projektuotojui raštu adresu Mindaugo g.16, Vilnius, arba el. adresu archturisuab@gmail.com  darbo dienomis 9:00-17:00; 2020-12-09 – 2021-01-05.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

1) vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

2) pasiūlymo teikimo data;

3) informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Karantino metu – vaizdo transliacija iš patalpų Mindaugo g. 16, Vilnius, 2021-01-05, 16.00val.-17.00val.:

https://us02web.zoom.us/j/2367275083

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 12 14

---~~~~~~~---

Statinių statybvietės adresas :

ŽIEDO G. 28, ŽIEŽMARIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV.  Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4972/0002:210 ŽIEŽMARIŲ M. K.V.

 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GYVENAMOJI - GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAI (6.1)

Statybos rūšis: 7.1. NAUJO STATINIO STATYBA

Statinių kategorija: NEYPATINGIEJI STATINIAI

 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA “LAZDUONA”. Į/K 158859918 . REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ . Tel. 868668515  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com Tel. 8 686 68515

 1. Statytojas:
 2. M., A. M. arm@bhj.lt Tel. 8 612 90665 GEDIMINO G. 98-27, KAIŠIADORIŲ M. 
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515 KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV. NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE: kesgra DARBO DIENOMIS IKI 17 VAL. Kaišiadorių raj. savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ GALIMA TEIKTI RAŠTU: KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV., K. GRABAUSKUI, Tel. 868668515, El. paštas:  kestutisgra@gmail.com 

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, 2020 12 01 17:30 val. PRISIJUNGUS PER NUORODĄ: https://us04web.zoom.us/j/71580815871?pwd=OCtkTmRqZWs1OFowUlRaZ3FIeUhHdz09

SUSIRINKIMO ID: 715 8081 5871

SLAPTAŽODIS: 2TtkDr

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 11 13

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

VILNIAUS GATVĖS RUOŽO KAIŠIADORIŲ MIESTE. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio statybvietės adresas: Vilniaus g., Kaišiadorių miestas

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), inžineriniai statiniai: nuotekų šalinimo tinklai.

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: MB „Gatvių projektavimas“, Vytauto g. 5-5, Trakai’

Įgaliotas asmuo: projekto vadovas – Nerijus Juškevičius, tel. 8-625-25194, el. paštas: nerijus@gatviuprojektavimas.lt     

Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys; tel. 860940170, el. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kaisiadorys.lt ir MB „Gatvių projektavimas“ patalpose Vytauto g. 5-5, Trakų m. darbo dienomis iki 17.00 val.

Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima raštu: MB „Gatvių projektavimas“ adresu Vytauto g. 5-5, Trakų m arba projektų vadovui Nerijui Juškevičiui tel. 8-625-25194,  el. paštas: nerijus@gatviuprojektavimas.lt.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-10-14, 17.00 valandą, prisijungus per nuorodą:

https://zoom.us/j/97372464727?pwd=MnZKZDN6dHdncVBLWkpIK1l3UzMydz09

Susirinkimo ID 973 7246 4727

Slaptažodis 1111

 

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 28

---~~~~~~~---

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Pėsčiųjų tilto, esančio Kaišiadorių geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda 66+923

km projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, Kaišiadorių m.  projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS

Adresas: Kaišiadorių rajono sav. Kaišiadorių miestas.

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. geležinkelio statiniams:

4918/8001:3

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inžinerinis statinys – Pėsčiųjų tiltas: kiti inžineriniai statiniai

UŽSAKOVAS

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", juridinio asmens kodas 305202934,

Mindaugo g.12, LT-03225, Vilnius,

tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt

STATYTOJAS

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", juridinio asmens kodas 305202934,

Mindaugo g.12, LT-03225, Vilnius,

tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt

PROJEKTUOTOJAS

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el.p. info@kelprojektas.lt

Projekto vadovas – Mantas Tunaitis el. p. mantas.tunaitis@kelprojektas.lt tel. nr.:

8 613 06 307

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE:

Kaišiadorių rajono savivaldybės oficialiame tinklalapyje https://kaisiadorys.lt/

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI:

Paštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, D korpusas, LT-09303 Vilnius,

adresuojant PV Mantas Tunaitis arba el. paštu: mantas.tunaitis@kelprojektas.lt ir info@kelprojektas.lt

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:

Susirinkimas vyks nuotolinių būdu Microsoft teams programa.

Nuoroda į viešą susirinkimą

Viesas_susirinkimas

2020 m. spalio mėn. 16 d. nuo 17:15 iki 18:15 val.

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 28

---~~~~~~~---

 

 

Projektinis pasiūlymas

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 25

---~~~~~~~---

Visuomenės informavimas apie rengiamus projektinius pasiūlymus numatomo statinio projektavimui  Gedimino g. 135A, Kaišiadorių m.

Vadovaudamiesi  statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie  numatomą statyti pastatą ir parengtus projektinius pasiūlymus

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO GEDIMINO G. 135A, KAIŠIADORIŲ M., STATYBOS PROJEKTAS“.

 1. Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Gedimino g. 135A, Kaišiadorys (kad. Nr.4918/0066:16 Kaišiadorių m.k.v.).
 2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
 3. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastas.
 4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto asresas ir telefono numeris: UAB „SIENA“, įm. kodas 157514844, projekto vadovė – architektė Daina Ubarevičienė, Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, tel. 841 434893, mob. tel. 868 602826 el.p. uabsiena@gmail.com
 5. Statytojas: UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, tel. 85 2461800, įgalioto asmens el.p. uabsiena@gmail.com.  
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  projektuotojo patalpose Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, tel. 841 434893; mob. tel. 868602826 p. uabsiena@gmail.com, darbo dienomis ir darbo valandomis (9:00-12:00 ir 13:00-18:00) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt, nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos iki 2020 m. spalio  mėn. 09 d.
 7. Teikti pasiūlymus, pretenzijas, pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki viešo susirinkimo ir jo metu.
 8. Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020 m. spalio mėn. 09 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83758785250?pwd=QUxZKzJaeHBRQUJ4RTlHK0l5SzdPZz09  

Norintys dalyvauti susirinkime siųskite pranešimą  el. paštu: uabsiena@gmail.com , tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 23

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Negyvenamųjų neypatingųjų statinių (dujinių katilinių), skirstomųjų gamtinių dujų tinklų, elektros, vandentiekio, nuotekų šalinimo, susisiekimo komunikacijų , Pravieniškių g., Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav., naujos statybos projektas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Nesuformuota valstybinė žemė

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos paskirties statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: „InAce“, UAB, PV Marius Matuliukštis, el. p. marius@inace.lt , tel. nr +370 600 61119

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys  el.p. dokumentai@kaisiadorys.lt , tel. nr. +370 346 20440

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys tel. nr. +370 346 20440 nuo 8:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų lauksime iki 2020-09-29 d. 17:00 val  el.paštu: info@inace.lt 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2020-09-29,  17:00-18:00 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83426859868 Kilus nesklandumams prisijungiant prie transliacijos, skambinti +37060061119

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 11

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO – AUTOSERVISO KAUNO G. 48, KRUONIO MSTL., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas : Kauno g. 48, Kruonio mstl., Kruonio sen., Kaišiadorių r.sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4928/0005:43 Kruonio k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PASLAUGŲ. Statybos rūšis: NAUJA STATYBA. Statinių kategorija: NEYPATINGAS STATINYS.
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Statytojas: UAB „GRU statyba“
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 09 23 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 09 23, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 04

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS PASTATO – FERMOS PASKIRTIES KEITIMO Į GAMYBOS PASKIRTIES PASTATĄ KALNO G. 9. VLADIKIŠKIŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYL.SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas: Kalno g. 9, Vladikiškių k., Žiežmarių apyl.sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4955/0002:88 Stasiūnų k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GAMYBOS, PRAMONĖS. Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS. Statinių kategorija: YPATINGAS STATINYS.
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Statytojas: Gražinos Marcinkevičienės įmonė
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 09 23 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 09 23, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 04

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS PASTATO – FERMOS PASKIRTIES KEITIMO Į GAMYBOS PASKIRTIES PASTATĄ KALNO G. 11A. VLADIKIŠKIŲ K., ŽIEŽMARAPYL.SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas : Kalno g. 11A, Vladikiškių k., Žiežmarių apyl.sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4955/0002:102 Stasiūnų k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GAMYBOS, PRAMONĖS. Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS. Statinių kategorija: YPATINGAS STATINYS.
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Statytojas: UAB „Clemence Richard investicija“
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 09 23 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 09 23, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 04

---~~~~~~~---

 

INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
STATYTOJAS: D. Ž.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: NEGYVENAMŲJŲ POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, RUMŠIŠKIŲ G. 11, GRABUČIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
STATYBVIETĖS ADRESAS: RUMŠIŠKIŲ G. 11, GRABUČIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. SKLYPO KAD. NR. 4950/0006:354 RUMŠIŠKIŲ K.V.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PASTATO NAUDOJIMO PASKIRTIS: POILSIO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
STATYBOS RŪŠIS: NAUJA STATYBA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROJEKTUOTOJAS: UAB ARCHAS Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaunas info@archas.lt Direktorius Gintaras Čepurna +370 699 11202 gintaras@archas.lt SPV Jolita Slendzoka +370 655 01890 jolita@archas.lt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PASTATO ARCHITEKTŪROS AUTORIAI: Arch. Tomas Kuleša +370 618 86127 tomas@archas.lt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-08-25 iki 2020-09-23, darbo valandomis Karaliaus Mindaugo pr. 12-2, Kaune. Informacija teikiama: el. paštu jolita@archas.lt ir mob. Tel.: +370 655 01890. Projektiniai pasiūlymai viešinami Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje adresu: https://kaisiadorys.lt/search?q=projektiniai+pasiulymai
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS: Pasiūlymus ,,Dėl projektinių pasiūlymų sprendinių“ galima teikti projektuotojui el. paštu jolita@archas.lt arba raštu projektuotojo nurodytu adresu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VIEŠASIS SUSIRINKIMAS: Viešasis susirinkimas įvyks 2020-09-23; 17:00; Viešo svarstymo procedūros karantino sąlygomis – tik elektroniniu būdu. Norintys dalyvauti siųskite pranešimą nurodytu el. paštu, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija. Transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3aREp6O Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MxNWNkNDItN2UwYS00NWNhLTk0ODAtY2E0NjE0ODFkMzE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb9d26a3-ed21-44a9-81ea-18e196415597%22%2c%22Oid%22%3a%222cb31089-7819-4810-967a-49d4dd49d515%22%7d
Viešo svarstymo procedūros - atšaukus karantiną projektinių pasiūlymų viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 03

---~~~~~~~---

Projekto pavadinimas: Sandėliavimo, kitos paskirties pastatų, inžinerinių tinklų ir kitos paskirties statinio (didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė) Užtakų k. (sklypo kad. Nr. 4950/0008:416), Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas

Statybvietės adresas: Užtakų k. (sklypo kad. Nr. 4950/0008:416), Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinių naudojimo paskirtis: Sandėliavimo, kitos paskirties pastatai, inžineriniai tinklai ir kitos paskirties statiniai

Projektuotojas: UAB „Krašto projektai ir partneriai“, Įmonės kodas: 124663332, Konstitucijos pr. 23C-415, 08105 Vilnius, Tel.: 8 69889352, E. paštas: info@kpp.lt

Projekto vadovas: Jurgis Kildišius, tel.: 869889352, el.p.: j.kildisius.jk@gmail.com

Projekto dalies vadovas: Albertas Mazūras, tel.: 868647915 el.p.: albertasem@gmail.com

Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Informacija dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais: Vilnius, Konstitucijos pr. 23 C-415. , Tel.: 8 69889352, E. paštas: info@kpp.lt;  Darbo dienomis 2020-09-07 iki 2020-09-18 nuo 9:00 iki 15:00 val. ir savivaldybės  interneto  svetainėje  adresas www.kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti nuo 2020-09-07 iki 2020-09-18 darbo dienomis elektroniniu paštu: j.kildisius.jk@gmail.com

Viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2020-09-21 d., susirinkimas prasidės 15 val.30 min., adresu: Rumšiškėse, J. Aisčio g. Nr. 1

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 09 03

---~~~~~~~---

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti poilsio paskirties pastatų, Surgališkių k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj., žemės sklypo Kadastr. Nr. 4928/0007:15, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Surgališkių k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj., žemės sklypo Kadastr. Nr. 4928/0007:15.

Žemės sklypo kad. Nr. 4928/0007:15, plotas 2.1193 ha, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Statinių paskirtis - poilsio.

Projektuotojas Vilius Raicevičius, buveinės adresas Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ateities g. 27, el. paštas vilius.raicevicius@gmail.com, tel.Nr. 865020664.

Projekto vadovas Vilius Raicevičius, kvalifikacijos atestatas A 1445, el. paštas vilius.raicevicius@gmail.com, tel. Nr. 865020664.

Statytojas – E.Š.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt ir projekto rengėjų patalpose Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ateities g. 27, darbo dienoms 09,00-18,00 val. iki 2020-08-26 (papildoma informacija tel. 865020664).

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu vilius.raicevicius@gmail.com iki 2020-08-26.
Viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-26 09.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės fojė, Katedros g. 4, Kaišiadorys.

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 08 06

---~~~~~~~---

Visuomenės informavimas apie numatomą gydymo paskirties pastato Gedimino g. 48, Kaišiadorių m. kapitalinio remonto projekto, keičiant pastato paskirtį į administracinės paskirties, rengimą

Objekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato Gedimino g. 48, Kaišiadorių m. kapitalinio remonto projektas, keičiant pastato paskirtį į administracinės paskirties;

Statybvietės adresas: Gedimino g. 48, Kaišiadorių m.;

Statinio naudojimo paskirtis: Gydymo paskirties pastatai [7.12], keitimas į administracinės paskirties [7.2];

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ Projekto vadovas Linas Jančiauskas, Vilniaus m. sav., T. Ševčenkos g. 14, el. paštas linas@sipaslaugos.lt, tel. 8655 51566;

Statytojas: UAB „Kaišiadorių šeimos  medicinos centras“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu linas@sipaslaugos.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-14 17:10 val., nuotolinio susirinkimo nuoroda (adresas): https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NDAyYTBiZDMtMGZlNS00Mzc1LTkyZTctY2Q0OGI0MzFiYTA0%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ee79cdeb-1601-45a2-856c-6c58511e99c5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522670a8bb8-193e-4214-9ffc-f9cdc94737a9%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3dfd5ddc-dd94-4fe0-887a-565dcc57a3f5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 07 15

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

Projekto pavadinimas:
Gamybos, pramonės paskirties pastato Paukštininkų g. 2, Kaišiadoryse statybos projektas
Statinių statybvietės adresas:
Paukštininkų g. 2, Kaišiadorys
Statinio paskirtis:
Negyvenamasis gamybos, pramonės paskirties pastatas
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys:
UAB „SIMPER“
Projekto vadovas – Kristijonas Mozūraitis
Architektas – Vytautas Juškaitis
El. paštas: vytautas.juskaitis@simper.lt
Mob.: +370 620 23931
Statytojas:
UAB „d line Production“
J. Basanavičiaus g. 44, LT-56134 Kaišiadorys Tel.: +370 616 27250
El. paštas: js@dline.com
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.
Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas
Interneto adresas:
http://www.kaisiadorys.lt
Kontaktinis asmuo: Vytautas Juškaitis
El. paštas: vytautas.juskaitis@simper.lt
Mob.: +370 620 23931
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 iki 2020m.
rugpjūčio 03 d.
Planuojamo atvykimo datą ir laiką prašome iš anksto susiderinti telefonu ar elektroniniu paštu.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų siųsti el. paštu vytautas.juskaitis@simper.lt arba info@simper.lt iki 2020 m. rugpjūčio 03 d.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
2020 m. rugpjūčio mėn. 03 d. 17.15 val. UAB „SIMPER“ patalpose, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, KaunaS

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 07 14

---~~~~~~~---

 INFORMACIJA APIE VIEŠINAMĄ PROJEKTĄ

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 44a,
Žiežmarių m. statybos techninis-darbo projektas
Planuojamos ūkinės veiklos adresas – Vytauto g. 44a, Žiežmariai.
Statinio naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai
Projektavimo terminas – 2020 m.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Kaišiadorių raj. savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys, el.p. dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. nr. 8 346 20450
Projektuotojas – UAB Gilmera
Projekto vadovas – Evaldas Katkus, tel. nr. 8-670-87140
Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:
1. Kaišidorių savivaldybės internetinėje svetainėje,
2. Evaldas Katkus, Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r.
Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti elektroniniu paštu iki 2020 m. liepos
16 dienos, Kaišiadorių savivaldybės administracijai arba Evaldui Katkui (el.p.
evaldaskatkus@gmail.com).
Viešas susirnkimas vyks 2020 m. liepos 17 dieną Kaišiadorių savivaldybėje. Detalesnė
informacija bus pateikta Kaišiadorių savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Projektiniai pasiūlymai
Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 06 26

 

Atgal